pledges

 

mål

Som organisation står vi over for mange udfordringer på bæredygtighedsområdet, og vi er fast besluttede på at fortsætte med at følge op på dette yderst vigtige spørgsmål på en engageret og ydmyg måde. Vi stræber konstant efter at identificere de områder, hvor vi kan gøre den største forskel, og derefter se på, hvordan vi kan lægge vores fokus.

Hos Gina Tricot ønsker vi at gøre en forskel, og vi vil bidrage til en mere bæredygtig modeindustri. Vores styrke består i at sætte høje mål, men det er først og fremmest vores passionerede engagement, som gennemsyrer hele organisationen, der driver os. Vi har opstillet en række vigtige mål, som det er vores mål at opnå i 2028. Inden for den nærmeste fremtid vil vi især have fokus på følgende områder: klima, cirkulær økonomi, transparens og styrkelse af kvinder.

Via et målrettet bæredygtighedsarbejde, tæt dialog med leverandørerne, sociale investeringer og øje for fremtidige materialer og processer kan vi gøre en forskel. Når det gælder bæredygtighed, kan vi aldrig læne os tilbage og føle, vi har gjort alt. Vi kan altid blive bedre, udfordre os selv og udvikle alle dele af kæden.

 

 

mål 2028

Vi er bevidste om, at verden står over for store udfordringer i arbejdet med at nå FN's globale mål inden 2030. Vi har udarbejdet en plan med klare mål for vores organisation – inden 2028 vil vi bidrage med:

- Produkter fremstillet af mere bæredygtige og mere miljøvenlige materialer
- Produkter designet til en cirkulær økonomi
- Produkter, der produceres og transporteres på en mere bæredygtig måde
- Produkter, der sælges via bæredygtige salgskanaler

FN's globale mål er 17 globale mål, godkendt af alle FN's medlemslande i 2015, som arbejder hen imod at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid. Disse mål adresserer de globale udfordringer i kombination med fattigdom, ulighed, klima, ødelæggelse af miljøet, velstand, fred og retfærdighed. Her er det ekstremt vigtigt, at vi når alle mål før 2030.

I 2019 foretog Gina Tricot mere dybtgående analyser for at se, hvilken indflydelse vores virksomhed har på hvert af FN's globale mål. Konklusionen blev seks ekstra relevante områder, og det er dem, vi skal have fokus på, så vi kan bidrage på så meningsfuld en måde som muligt:

Mål 5 – Ligestilling mellem kønnene
Mål 6 – Rent vand og hygiejne
Mål 8 – Anstændige arbejdsvilkår og økonomisk vækst
Mål 12 – Ansvarlig produktion og forbrug
Mål 13 – Klimaforanstaltninger
Mål 17 – Partnerskab for at nå alle mål

 

 

transparens er nøglen

En af tekstilindustriens udfordringer er at opnå en højere grad af transparens fra leverandører og produktionsenheder. Der er stor interesse for alle aspekter af bæredygtighed, og vi ønsker at gøre det muligt for vores kunder at få fyldestgørende information om vores produkters oprindelse.

I 2018 begyndte vi som en del af vores arbejde med større transparens at offentliggøre, hvilke leverandører og fabrikker, som fremstiller hvert af vores denimprodukter. Planen for 2019 er fortsat at offentliggøre de samme oplysninger for alle vores produkter.

Vi tilstræber også at have en langsigtet relation, hyppig kommunikation og besøg på stedet hos alle vores leverandører. Dette har til formål at undgå underleverandører eller problemer med nultolerance.

Se listen med de leverandører, vi samarbejder med:

Tier 1: Slutproduktrelaterede produktionsenheder
Denne liste indeholder alle for Gina Tricot aktive produktionsenheder til syning, beskæring, tøjvask, tryk, broderi, efterbehandling og pakning. Såkaldte vertikale leverandører, som både har slutproduktrelaterede processer og Tier 2-processer, som for eksempel farvning og vask internt, angives under Tier 1. Denne liste ajourføres to gange om året, og den seneste opdatering er altid tilgængelig på denne side. Senest opdateret: august 2022

Tier 2: Råmaterialer + tilbehørsrelaterede produktionsenheder
Denne liste indeholder alle for Gina Tricot aktive fabrikker, som fremstiller stof og garn, faciliteter til indfarvning, vask, tryk og tilbehør. Denne liste ajourføres to gange om året, og den seneste opdatering er altid tilgængelig på denne side. Senest opdateret: august 2022


kig gerne forbi

Det at være en bæredygtig virksomhed betyder også, at vi skal være transparente. Hos Gina Tricot vil vi gerne fortælle dig mere om vores verden – hvad vi har gang i af forbedringer, og hvilke udfordringer vi står over for. I vores butikker kan du stille spørgsmål til vores dygtige personale, og her har vi skabt vores egen side om bæredygtighed, hvor du kan læse mere om vores rejse og vores sociale ansvar. Du er velkommen til at klikke dig rundt og tage et kig! Har du flere spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte vores bæredygtighedsafdeling.

Global Production and Sustainability Manager
Emma Garrote
E-mail

CSR and Quality Manager
Rebecca Watkins
E-mail

Head office
Gina Tricot Försäljnings AB
Teknologgatan 2
503 38, Borås
Omstillingen: +46 (0) 33 799 19 00
Faks: 033 799 19 89
Org. nr.: 556994-5818