Vores samarbejder fra A- Z


Fra politisk hold til produktion. Fra nationale branchenetværk til globale samarbejdsprojekter. Der er mange måder, man sammen kan gøre en forskel på. Her finder du en oversigt, som er din guide til vores forskellige samarbejder inden for bæredygtighedsområdet.


(The) Accord Bangladesh

The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh er en international aftale med handlingsplaner inden for bygnings-, brand- og elsikkerhed. Aftalen blev oprettet for at skabe mere sikre fabrikker i Bangladeshs tøjindustri efter katastrofen Rana Plaza i 2013, hvor en fabriksbygning kollapsede i hovedstaden Dhaka, og 1129 mennesker mistede livet. Aftalen er et samarbejde mellem internationale og lokale fagforeninger, tøjvirksomheder og interesseorganisationer. I alt indgår over 1600 fabrikker i programmet. Gina Tricot underskrev aftalen i 2013 og har også underskrevet Accord 2018, som strækker sig fra maj 2018 og tre år frem.


Better Cotton (BCI)

Better Cotton Initiative (BCI) er en nonprofitorganisation, der arbejder for en bedre fremtid, både for mennesker og samfund med bomuldsdyrkende landbrug samt for industrien, hvor bomuld spiller en vigtig rolle. Inden for rammerne af BCI uddannes bønder i mere bæredygtige metoder inden for alt fra brug af vand til gødning og insektbekæmpelse. Målet er ikke at skabe økologisk bomuld, men at bidrage til en mere bæredygtig bomuldsproduktion i større skala og forbedre forsyningen for bomuldsproducenterne. Gina Tricot har været medlem af Better Cotton Initiative siden 2011.

Gina Tricot har indgået samarbejde med Better Cotton Initiative for at forbedre vilkårene for bomuldsdyrkning i hele verden. Indkøb af bedre bomuld sker via et system med materialebalance og kan ikke spores fysisk til slutprodukterne. Læs mere om dette her.

Gina Tricot har forpligtet sig til at købe 100 % af vores bomuld som ”mere bæredygtig bomuld” i 2020. ”Mere bæredygtig bomuld” omfatter økologisk bomuld, Better Cotton og genanvendt bomuld.

Better Cotton Initiative forbedrer den globale bomuldsproduktion for de mennesker, som producerer den, er bedre for det miljø, hvor bomulden dyrkes, og for sektorens fremtid. Når du køber bomuldsprodukter hos Gina Tricot, støtter du Better Cotton Initiative-landbrugere, som anvender vandet effektivt, passer på jorden og det naturlige miljø, mindsker brugen af skadelige kemikalier og respekterer rettigheder og velbefindende.


Amfori BSCI

Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) er en organisation, der arbejder på at forbedre arbejdsvilkårene i leverandørkæden. For øjeblikket samler Amfori BSCI over 2000 virksomheder om et fælles adfærdskodeks og støtter dem i deres arbejde med sociale og miljømæssige spørgsmål i leverandørkæden. Gina Tricot har været medlem af Amfori BSCI siden 2011, og som medlem forpligter vi os til at implementere adfærdskodekset i vores leverandørkæder. Vi får også adgang til en platform, der samler inspektioner og information om vores leverandører. Dette er et vigtigt redskab i vores løbende arbejde med evaluering af og opfølgning på producentleddet.


Canopystyle

Canopystyle er et initiativ, som har til formål at skabe en forsyningskæde, der er fri for viskose, som fremstilles af urskove eller truede skove. Inden for rammerne af initiativet samarbejder nonprofit-miljøorganisationen Canopy med virksomheder i tekstilindustrien om i fællesskab at påvirke og tilskynde fiberproducenterne. Målet er at beskytte truede skove og udvikle innovative løsninger til en mere bæredygtig fiberproduktion.

Gina Tricot bidrager til initiativets arbejde ved at engagere vores leverandører og skabe transparens i hele viskoseleddet. Ved at kortlægge vores produktionskæde for viskose er målet så vidt muligt at sikre, at vores produkter ikke fremstilles af træ fra urskove eller truede skove.

Gina Tricot har også underskrevet initiativet Pack 4 Good med det formål at arbejde med bedre emballageløsninger. Læs mere om dette her.


Dress for Success Stockholm

Organisationen hjælper kvinder i Sverige, som på den ene eller anden måde udelukkes eller marginaliseres på grund af langtidsledighed. Fokus ligger på at give kvinder individuel hjælp og et trygt miljø, hvor de kan tale uden blot at føle sig som et tal i statistikken. Ved at tilbyde støttende netværk, værktøj til karriereudvikling og professionelt tøj hjælper de kvinder med at vokse og nå deres fulde potentiale. Gina Tricot startede samarbejdet med Dress for Success i 2018.


Forskningsprojekt inden for mikroplast – Minshed

Forskningsprojektet MinShed ledes af Swerea IVF, som sammen med blandt andet den svenske Textilhögskolan arbejder på at reducere udledningen af mikroplast til nul samt forhindre mikroplast på såvel nationalt som internationalt plan. Projektets målsætning er at øge bevidstheden og udarbejde retningslinjer for tekstilindustrien, så der kan skabes og fremstilles tøj lavet af syntetiske materialer, der ikke udleder mikroplast.

Som en del af projektet undersøges også vaskemaskiners konstruktion for at se, om de kan suppleres med filter eller vaskeposer, der kan bidrage til mindre udledning af mikroplast.

Gina Tricot deltager sammen med andre virksomheder fra forskellige brancher i projektet med henblik på i fællesskab at skabe løsninger på et fælles problem. Projektet løber i perioden 2018-2020.


Fur free retailer

Fur Free Retailer er et verdensførende program, som er iværksat af Fur Free Alliance, en sammenlægning af dyre- og miljøorganisationer på globalt plan. Programmet engagerer og motiverer virksomheder til at blive pelsfri og bidrager til transparens for de forbrugere, der efterspørger pelsfri produkter. Et led i dette er en digital liste, der viser forbrugeren vej til de virksomheder, der har valgt at være en del af programmet, hvilket Gina Tricot har været siden 2011.


Human Bridge / Fretex

Human Bridge arbejder med materiel bistand. Organisationen forsyner hospitaler med brugt sygeplejeudstyr i forskellige bistandsprojekter og hjælper med tøj og andre materialer ved humanitære katastrofer. Gina Tricot har samarbejdet med Human Bridge og den norske pendant Fretex siden 2010. Samarbejdet indebærer, at Human Bridge/Fretex håndterer de produkter, som vores kunder indleverer i butikkerne med henblik på genanvendelse og genbrug samt i forbindelse med reklamationer.


Kemikaliegruppen

Netværket Kemikaliegruppen formidler viden og nyheder inden for kemiske og miljørelaterede problemstillinger til sine medlemsvirksomheder. Over hundrede medlemsvirksomheder slutter op om spørgsmål, der vedrører lovkrav og kemikalier, og udveksler viden og information angående ansvarlig håndtering af kemikalier. Netværket drives af Swerea IVF sammen med myndigheder og eksperter fra universiteter.


Kemikalieinspektionens branchedialog

Svenske Kemikalieinspektionen er en tilsynsmyndighed under regeringen. De har til opgave at kontrollere, at virksomhedernes og samfundets kemikaliekontrol håndteres forsvarligt. Gina Tricot deltager i Kemikalieinspektions branchedialog, som samler myndigheder, brancheforeninger, producenter og distributører. Sammen diskuterer vi branchespecifikke spørgsmål og finder foranstaltninger til at opnå en giftfri hverdag.


One bag habit

One Bag Habit er handelsindustriens fælles initiativ, som har til formål at tilskynde forbrugerne til at tænke mere bæredygtigt og reducere forbruget af poser. Siden den 1. juni 2017 har vi krævet betaling for alle poser i vores butikker og opfordrer vores kunder til at købe en genanvendelig pose. Alt overskud fra salg af poserne går ubeskåret til velgørenhedsorganisationer med fokus på bæredygtig udvikling inden for miljø og sociale problemstillinger. Gina Tricot har været medlem af initiativet siden starten.


Re:newcell

Gina Tricot startede et samarbejde med Re:newcell i 2018. Re:newcell bruger bomuldsaffald til at producere rene, naturlige og bionedbrydelige råmaterialer, der kan bruges til nyt tøj af højeste kvalitet – som derefter genbruges igen og igen og igen.

Gina Tricot donerer løbende tekstilaffald til Re:newcells fabrikker med hjælp af vores denimleverandører. Dette laves derefter til nye tekstilfibre, som kan anvendes om og om igen. Vores mål er at involvere endnu flere af vores leverandører i dette initiativ og naturligvis øge vores andel af doneret tekstilaffald til Re:newcell.


STICA

Formålet med Swedish Textiles Initiative for Climate Action (STICA) er at støtte tøj- og tekstilindustrien og deres interessenter i Norden i, som minimum, at reducere drivhusgasser i overensstemmelse med 1,5 °C opvarmning, som fastlagt i FN's rammekonvention om klimaændringer og Parisaftalen. STICA's overordnede mål er at sikre, at den svenske og nordiske tekstilindustri gør ekstra meget for at blive den første klimapositive tøj- og tekstilindustri i verden, lang tid før 2050. Gina Tricot blev medlem af STICA i 2019.


Svanen

I efteråret 2019 begyndte Gina Tricot at arbejde med den nordiske miljømærkning Svanen. Svanemærket er en af verdens førende og strengeste miljømærkninger. Det er en miljømærkning af type 1, hvilket betyder, at det er en selvstændig organisation, som arbejder i overensstemmelse med livscyklusperspektivet og tager højde for udviklingen af kriterier.


Svensk Handels netværk vedrørende animalske materialer

Svensk Handel arrangerer netværksmøder for at drøfte spørgsmål vedrørende dyrevelfærd og animalske materialer. Som resultat af gruppens arbejde kunne Svensk Handel i 2017 lancere en dyrevelfærdspolitik, der havde til formål at øge kendskabet til og forståelsen af dyrevelfærdsspørgsmål. Denne politik er også blevet suppleret med en vejledning om animalske materialer til indkøbere og designere.


Textile exchange

Textile Exchange er en global nonprofitorganisation, som gennem et tæt samarbejde med sine medlemmer arbejder for at forbedre branchen, når det kommer til valg af fibre, etik og standarder og ansvarsfulde leverandørnetværk. Læs mere her.


Textiles for Recycling Initiative (T4RI)

Textiles for Recycling Initiative (T4RI) blev stiftet på initiativ af nogle af Svensk Handels medlemsvirksomheder. T4RI ønsker, at industrien skal tage sin del af ansvaret for, at tekstiler kan få et længere eller nyt liv. Med fokus på miljøfordele og et samfund med genanvendelse bør tekstiler i første omgang genbruges og derefter genanvendes bedst muligt ved at blive til nye fibre. Gina Tricots rolle i initiativet er sammen med de øvrige virksomheder i referencegruppen at skabe forudsætninger og diskutere løsninger for bedre genbrug og genanvendelse i tekstilindustrien samt arbejde på et velfungerende producentansvar.


Textilimportörerna

Textilimportörerna overvåger handelspolitiske spørgsmål og hjælper importører med problemstillinger som told, oprindelsesregler, frihandelsaftaler, CSR og politisk vigtige spørgsmål. I forbindelse med de forelæsninger og seminarer, der arrangeres, får vi som medlemmer også mulighed for at udveksle erfaringer og viden inden for området.


UNICEF

UNICEF (United Nations Children's Fund) er et FN-organ, der arbejder med udviklingsprogrammer og katastrofeberedskab i hele verden via sine afdelinger. Gina Tricot startede sit samarbejde med UNICEF i 2011 med fokus på uddannelse af de yngste børn i Bangladesh. Projektet strakte sig over 6 år og bidrog til, at 26.500 børn i alderen 4-5 nu har fået adgang til uddannelse. Vi har siden da fortsat samarbejdet i Dhaka, hvor familier har fået bedre adgang til behandling, ernæring, vand, sanitære faciliteter og uddannelse. Gina Tricot har i årenes løb også gennemført butikskampagner for at støtte UNICEF yderligere.


UN Women Sweden

UN Women er FN's organisation, som arbejder på at fremme ligestilling mellem kønnene og give kvinderne større selvbestemmelse. Organisationen blev stiftet i 2010. UN Women arbejder for en verden med ligestilling, hvor der ikke forekommer vold og diskrimination af piger og kvinder. Ud over afdelinger i over 90 lande er organisationen også repræsenteret i nationale komitéer, blandt andet i Sverige. Den nationale komité står bag det politiske arbejde relateret til UN Womens hjertesager, indsamler bidrag samt informerer og uddanner om kvinders rettigheder. Gina Tricot startede samarbejdet med UN Women i 2017.


World Childhood Foundation

World Childhood Foundation arbejder på at sikre, at børn, der er blevet udsat for forskellige risikosituationer, i Sverige og i udlandet, skal have bedre levevilkår og dermed mulighed for at udvikle sig til stærke, trygge og ansvarlige mennesker. Ved at støtte Childhood bidrager Gina Tricot til, at flere børn kan få en tryg og kærlig barndom, fyldt med glæde, kærlighed og nysgerrighed på livet. Gina Tricot startede samarbejdet med Childhood i 2019.


WWF

I 2020 indledte vi et samarbejde og partnerskab med Verdensnaturfonden, WWF, med det formål at sikre, at Gina Tricots vandstrategi følger WWF's model for Water Stewardship. I løbet af samarbejdet vil vi fortsætte med at bedømme vores risici og skabe mål, strategier og handlingsplaner baseret på vores risici og muligheder for at bidrage til et bedre vandmiljø.