100,- i rabat på oversized denim shirt. Log på for at benytte tilbuddet.

Vores samarbejder fra A–Z

Fra politisk hold til produktion. Fra nationale branchenetværk til globale samarbejdsprojekter. Der er mange måder, man sammen kan gøre en forskel på. Her finder du en oversigt, som er din guide til vores forskellige samarbejder inden for bæredygtighedsområdet.

(The) accord bangladesh
The Accord Bangladesh er en international aftale med handlingsplaner inden for bygnings-, brand- og elsikkerhed. Aftalen blev oprettet for at skabe sikrere fabrikker i Bangladesh's tøjindustri efter katastrofen Rana Plaza i 2013, hvor en fabriksbygning kollapsede i hovedstaden Dhaka, og 1.129 mennesker mistede livet. Aftalen er et samarbejde mellem internationale og lokale fagforeninger, tøjvirksomheder og interesseorganisationer. I alt indgår over 1.600 fabriker i programmet. Gina Tricot underskrev aftalen i 2013 og har også underskrevet Accord 2018, som strækker sig fra maj 2018 og tre år frem.


Better Cotton (BCI)
Better Cotton Initiative (BCI) er en nonprofitorganisation, der arbejder for en bedre fremtid, både for mennesker og samfund med bomuldsdyrkende landbrug samt for industrien, hvor bomuld spiller en vigtig rolle. Inden for rammerne af BCI uddannes bønder i mere bæredygtige metoder inden for alt fra brug af vand til gødning og insektbekæmpelse. Målet er ikke at skabe økologisk bomuld, men at bidrage til en mere bæredygtig bomuldsproduktion i større skala og forbedre forsyningen for bomuldsproducenterne. Gina Tricot har været medlem af Better Cotton Initiative siden 2011.

Gina Tricot samarbejder med Better Cotton Initiative for at forbedre bomuldsdyrkning globalt.
Better Cotton indkøbes via et massebalancesystem og kan ikke spores fysisk til slutprodukter. Se bettercotton.org/massbalance for at få yderligere oplysninger.

Gina Tricot har forpligtet sig til at indkøbe 100 % af vores bomuld som "mere bæredygtig bomuld" i 2020. "Mere bæredygtig bomuld" omfatter økologisk bomuld, Better Cotton, genanvendt bomuld.

Better Cotton Initiative gør den globale bomuldsproduktion bedre for de mennesker, der producerer den, bedre for miljøet, hvor den dyrkes, og bedre for sektorens fremtid.Ved at købe bomuldsprodukter fra Gina Tricot støtter du de Better Cotton Initiative-bønder, der bruger vand effektivt, passer på jordens tilstand samt naturlige levesteder, reducerer brugen af de mest skadelige kemikalier og respekterer de ansattes rettigheder og velvære.


Amfori bsci
Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) er en organisation, der arbejder på at forbedre arbejdsvilkårene i leverandørkæden. For øjeblikket samler BSCI over 2.000 virksomheder om et fælles adfærdskodeks og støtter dem i deres arbejde med sociale og miljømæssige spørgsmål i leverandørkæden. Gina Tricot har været medlem af BSCI siden 2011. Som medlem forpligter vi os til at implementere adfærdskodekset i vores leverandørkæder. Vi får også adgang til en platform, der samler revisioner og information om vores leverandører. Dette er et vigtigt redskab i vores løbende arbejde med evaluering af og opfølgning på producentleddet.


Canopystyle
Canopystyle er et initiativ, som har til formål at skabe en forsyningskæde, der er fri for viskose, som fremstilles af urskove eller truede skove. Inden for rammerne af initiativet samarbejder nonprofit-miljøorganisationen Canopy med virksomheder i tekstilindustrien om i fællesskab at påvirke og tilskynde fiberproducenterne. Målet er at beskytte truede skove og udvikle innovative løsninger til en mere bæredygtig fiberproduktion.

Gina Tricot bidrager til initiativets arbejde ved at engagere vores leverandører og skabe transparens i hele viskoseleddet. Ved at kortlægge vores produktionskæde for viskose er målet så vidt muligt at sikre, at vores produkter ikke fremstilles af træ fra urskove eller truede skove.

Gina Tricot har også underskrevet initiativet Pack 4 Good med det formål at arbejde med bedre emballageløsninger. Læs mere om det her.


Forskningsprojekt inden for mikroplast – minshed
Forskningsprojektet MinShed ledes af Swerea IVF, som sammen med blandt andet den svenske Textilhögskolan arbejder på at reducere udledningen af mikroplast til nul samt forhindre mikroplast på såvel nationalt som internationalt plan. Projektets målsætning er at øge bevidstheden og udarbejde retningslinjer for tekstilindustrien, så der kan skabes og fremstilles tøj lavet af syntetiske materialer, der ikke udleder mikroplast.

Som en del af projektet undersøges også vaskemaskiners konstruktion for at se, om de kan suppleres med filter eller vaskeposer, der kan bidrage til mindre udledning af mikroplast.

Gina Tricot deltager sammen med andre virksomheder fra forskellige brancher i projektet med henblik på i fællesskab at skabe løsninger på et fælles problem. Projektet løber i perioden 2018-2020.


Fur free retailer
Fur Free Retailer er et verdensførende program, som er iværksat af Fur Free Alliance; en sammenlægning af dyre-og miljøorganisationer på globalt plan. Programmet engagerer og motiverer virksomheder til at blive pelsfri og bidrager til transparens for de forbrugere, der efterspørger pelsfri produkter. En led i dette er en digital liste, der viser forbrugeren vej til de virksomheder, der har valgt at være en del af programmet, hvilket Gina Tricot har været siden 2011.


Human bridge/fretex
Human Bridge arbejder med materiel bistand. Organisationen forsyner hospitaler med brugt sygeplejeudstyr i forskellige bistandsprojekter og hjælper med tøj og andre materialer ved humanitære katastrofer. Gina Tricot har samarbejdet med Human Bridge og den norske pendant Fretex siden 2010. Samarbejdet indebærer, at Human Bridge/Fretex håndterer de produkter, som vores kunder indleverer i butikkerne med henblik på genanvendelse og genbrug samt i forbindelse med reklamationer.


Kemikaliegruppen
Netværket Kemikaliegruppen formidler viden og nyheder inden for kemiske og miljørelaterede problemstillinger til sine medlemsvirksomheder. Over hundrede medlemsvirksomheder slutter op om spørgsmål, der vedrører lovkrav og kemikalier, og udveksler viden og information angående ansvarlig håndtering af kemikalier. Netværket drives af Swerea IVF sammen med myndigheder og ekspertise fra universiteter.


Kemikalieinspektionens branchedialog
Svenske Kemikalieinspektionen er en tilsynsmyndighed under regeringen. De har til opgave at kontrollere, at virksomhedernes og samfundets kemikaliekontrol håndteres forsvarligt. Gina Tricot deltager i Kemikalieinspektions branchedialog, som samler myndigheder, brancheforeninger, producenter og distributører. Sammen diskuterer vi branchespecifikke spørgsmål og finder foranstaltninger til at opnå en giftfri hverdag.


Nätverket för hållbart näringsliv (nmc)
Nonprofitforeningen Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC) har eksisteret siden 1994. Foreningen henvender sig til svenske virksomheder og organisationer, der ønsker at udveksle erfaringer og idéer til, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed på en proaktiv, integreret og fremgangsrig måde. NMC gør det muligt for bæredygtighedschefer og nøglepersoner at udveksle erfaringer og viden på tværs af brancher.


One bag habit
One Bag Habit er handelsindustriens fælles initiativ, som har til formål at tilskynde forbrugerne til at tænke mere bæredygtigt og reducere forbruget af plastposer. Siden den 1. juni 2017 har vi krævet betaling for alle poser i vores butikker og opfordrer vores kunder til at købe en genanvendelig pose. Alt overskud fra salg af poserne går ubeskåret til velgørenhedsorganisationer med fokus på bæredygtig udvikling inden for miljø og sociale problemstillinger. Gina Tricot har været medlem af initiativet siden starten.


Svensk handels netværk vedrørende animalske materialer
Svensk Handel arrangerer netværksmøder for at drøfte spørgsmål vedrørende dyrevelfærd og animalske materialer. Som resultat af gruppens arbejde kunne Svensk Handel i 2017 lancere en dyrevelfærdspolitik, der havde til formål at øge kendskabet til og forståelsen af dyrevelfærdsspørgsmål. Denne politik er også blevet suppleret med en vejledning om animalske materialer til indkøbere og designere.


Siptex
Svensk Innovationsplattform för Textilsortering (SIPTEX) er et forskningsprojekt, der undersøger mulighederne for automatiseret sortering af tekstiler, der kan give både høj frasorteringsgrad og stor renhed i de frasorterede tekstilgrupper. Projektet finansieres af Vinnova; en svensk myndighed under Näringsdepartementet. Gina Tricot gik ind i projektet i 2016 sammen med blandt andet Human Bridge, IVL, Svenska Miljöinstitutet og Kemikalieinspektionen.

 

Textile exchange
Textile Exchange er en global nonprofitorganisation, der samarbejder tæt med vores medlemmer om at gå forrest i brancheforvandlingen, hvad angår foretrukne fibre, integritet og standarder samt ansvarlige forsyningsnet. Læs mere om det her.


Textiles for recycling initiative (T4RI)
Textiles for Recycling Initiative (T4RI) blev stiftet på initiativ af nogle af Svensk Handels medlemsvirksomheder. T4RI ønsker, at industrien skal tage sin del af ansvaret for, at tekstiler kan få et længere eller nyt liv. Med fokus på miljøfordele og et samfund med genanvendelse bør tekstiler i første omgang genbruges og derefter genanvendes bedst muligt ved at blive til nye fibre. Gina Tricots rolle i initiativet er sammen med de øvrige virksomheder i referencegruppen at skabe forudsætninger og diskutere løsninger for bedre genbrug og genanvendelse i tekstilindustrien samt arbejde på et velfungerende producentansvar.


Textilimportörerna
Sedan 2008 är Gina Tricot medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative. BSCI är en organisation med över 900 medlemsföretag som arbetar för att förbättra arbetsvillkor i leverantörsländer. BSCI sammanför hundratals företag kring en gemensam uppförandekod och stödjer dem i deras arbete med att skapa en etisk leverantörskedja. Som medlem i BSCI har Gina Tricot bland annat tillgång till en plattform för uppföljning av våra leverantörer och förbinder sig som deltagare i BSCI att implementera den gemensamma uppförandekoden i våra leverantörskedjorSedan 2008 är Gina Tricot medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative. BSCI är en organisation med över 900 medlemsföretag som arbetar för att förbättra arbetsvillkor i leverantörsländer. BSCI sammanför hundratals företag kring en gemensam uppförandekod och stödjer dem i deras arbete med att skapa en etisk leverantörskedja. Som medlem i BSCI har Gina Tricot bland annat tillgång till en plattform för uppföljning av våra leverantörer och förbinder sig som deltagare i BSCI att implementera den gemensamma uppförandekoden i våra leverantörskedjor
 
Den svenske brancheorganisation Textilimportörerna overvåger handelspolitiske spørgsmål og hjælper importører med problemstillinger som told, oprindelsesregler, frihandelsaftaler, CSR og politisk vigtige spørgsmål. I forbindelse med de forelæsninger og seminarer, der arrangeres, får vi som medlemmer også mulighed for at udveksle erfaringer og viden inden for området.


Unicef
UNICEF (United Nations Children's Fund) er et FN-organ, der arbejder med udviklingsprogrammer og katastrofeberedskab i hele verden via sine afdelinger. Gina Tricot startede sit samarbejde med Unicef i 2011 med fokus på uddannelse af de yngste børn i Bangladesh. Projektet strakte sig over 6 år og bidrog til, at 26.500 børn i alderen 4-5 år nu har fået adgang til uddannelse. I 2017 blev der lanceret et nyt samarbejdsprojekt, denne gang med fokus på uddannelse på fabrikker. Gina Tricot har i årenes løb også gennemført butikskampagner for at støtte UNICEF yderligere.


UN women sweden
UN Women er FN's organisation, som arbejder på at fremme ligestilling mellem kønnene og give kvinderne større magt. Organisationen blev stiftet i 2010. UN Women arbejder for en verden med ligestilling, hvor der ikke forekommer vold og diskrimination af piger og kvinder. Ud over afdelinger i over 90 lande er organisationen også repræsenteret i nationale komitéer, blandt andet i Sverige. Den nationale komité står bag det politiske arbejde relateret til UN Womens hjertesager, indsamler bidrag samt informerer og uddanner om kvinders rettigheder. Gina Tricot startede samarbejdet med UN Women i 2017.