Don´t blast


On monta tapaa tehdä farkkuihin kulutuksia. Esimerkki huonosta menetelmästä on hiekkapuhallus, jossa väri kulutetaan pois kankaasta paineilmalla ja puhallushiekalla.  Työ on hyvin vaarallista, koska työntekijät voivat vetää hiekanjyviä keuhkoihinsa. Tämä puolestaan voi aiheuttaa keuhkosairauden, joka tunnetaan nimellä silikoosi tai kivipölykeuhko. Gina Tricot ei tästä syystä salli hiekkapuhallusta.

Vuodesta 2010 lähtien olemme osana toimittajien kanssa tekemäämme sopimusta säätäneet, että toimittajat eivät saa käyttää hiekkapuhallusta. Kielto koskee myös toimittajien mahdollisia alihankkijoita.

 

Haluamme toimittajien myös ymmärtävän, miksi menetelmää ei tule käyttää.  Voi olla vaikea nähdä, ovatko farkut hiekkapuhalletut vai onko niissä käytetty muuta menetelmää.  Siksi seuraamme tuotantoa ja valvomme, mitä valmistusmenetelmiä toimittajilla on käytössään.

 

Kulutusten tekemiseen on useita vaihtoehtoisia keinoja. Voidaan käyttää hiomapaperia, laseria, pesua ja/tai kemikaaleja. Farkkujen suurin ostomarkkinamme Turkki kielsi hiekkapuhalluksen vuonna 2009. Menetelmä on edelleen käytössä muissa tuotantomaissa, koska se on toimittajille suhteellisen edullinen ja nopea menetelmä. Tietämys sen vaarallisuudesta on myös vähäistä. Toivomme globaalia kieltoa, jotta menetelmä poistuisi kokonaan farkkutuotannosta.