Enda et år med bærekraftig arbeid


I disse dager publiserer vi vårt bærekraftregnskap for fjoråret, 2014. Det er en oversikt over hva vi og våre samarbeidspartnere gjør på miljøfeltet.

 

"Bærekraftregnskapet er viktig på mange måter", sier Anna-Karin Wårfors, CSR-sjef. "Det er en informasjonskilde for våre interessenter, det oppsummerer bærekraftarbeidet internt, og det viser oss svart på hvitt på hvordan arbeidet går, og hva vi kan forbedre."

 

I årets regnskap er det enkelte saker som utmerker seg spesielt – andelen bærekraftige materialer i våre kolleksjoner har hatt en svært kraftig økning og nådde i 2014 opp i 11,3 % – og trenden fortsetter sterkt i 2015. "Samarbeid og fokus på det daglige arbeidet er forklaringen på det gode resultatet", sier Marcus Bergman, miljøsjef. "Vi er en tett sammensveiset miljøgruppe som omfatter produksjonsplanlegging, sourcing og kvalitetsspørsmål. Når vi i fellesskap arbeider med produktene i arbeidsgruppene, oppnår vi til slutt resultater – å beholde fokus på de daglige operative beslutningene er det som avgjør når det gjelder materialene."

 

På CSR-fronten er det arbeidet i Bangladesh som fortsatt prioriteres. Mye tid og krefter er lagt inn i Accord, det internasjonale samarbeidsprosjektet som samler ledende varemerker om oppgaven med å gjøre tekstilfabrikkene i Bangladesh sikrere. "Bransjen viser her at den tar ansvar", sier Anna-Karin Wårfors. "Titusentalls tiltak er innført i fabrikkene i løpet av året, hvilket viser at utfordringene har vært og fortsatt er store i Bangladesh, men at forandring faktisk er mulig. De samme ser vi med vårt store sosiale prosjekt i landet, der vi i samarbeid med UNICEF driver 150 barnehager i slummen i Dhaka. Hver dag får flere tusen barn mulighet til en bedre fremtid i disse barnehagene, og det gjør oss svært stolte at vi kan bidra til forbedring i så stor skala!"