Retningslinjer for personvern


Innledning

Gina Tricot verner om ditt personvern når du anvender våre tjenester. Vi har derfor utarbeidet retningslinjer som forklarer hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger. Disse retningslinjene kan når som helst endres så vær nøye med alltid å kontrollere hva som gjelder. Siste versjon av personvernretningslinjene finnes alltid tilgjengelig på ginatricot.com.

Disse personvernretningslinjene gjelder også for våre nettjenester og for vårt kundelojalitetsprogram Spotlight. For Spotlight gjelder også egne vilkår i tillegg til disse personvernretningslinjene.

 

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Det svenske morselskapet Gina Tricot AB er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og er derfor ansvarlig for at dine opplysninger blir behandlet på riktig måte i samsvar med gjeldende lovgivning. Andre selskaper innenfor Gina Tricot-konsernet, det vil si Gina Tricot Försäljnings AB, Gina Tricot Norge AS, Gina Tricot Finland OY og Gina Tricot Danmark AS kan imidlertid også behandle personopplysningene dine i samsvar med disse personvernreglene.Hvor lagres mine opplysninger? 

De personopplysningene som innhentes vil bli holdt innenfor Europa og EØS. Vi gir ikke ut personopplysninger til tredjeparter, unntatt i situasjoner der dette er påkrevd som følge av en lovbestemt plikt. Gina Tricot kan også overføre dine personopplysninger til en tredjepart i situasjoner som angitt nedenfor i disse personvernretningslinjene.Hvilke personopplysninger samles inn?

Vi samler inn og lagrer den informasjonen om deg som du gir til oss, for eksempel navn, adresse, kjønn, fødselsdato, interesser, e-postadresse og mobiltelefonnummer, samt informasjon om hvordan du vil bli kontaktet av oss (via e-post og/eller SMS).

Vi samler også inn opplysninger ved kjøp og besøk på vår hjemmeside, slik som elektronisk identitet, informasjon om kjøpte varer, pris, dato og butikk for kjøpet og eventuelle returer. Dersom du deltar på et arrangement eller kontakter oss, samler vi også inn dine personopplysninger i denne sammenheng.

I Sverige innhenter vi og oppdaterer dine adresseopplysninger automatisk via folkeregisteret. I Gina Tricots datterselskaper utenfor Sverige er det ditt eget ansvar å oppdatere dine adresseopplysninger.Hvordan bruker vi dine personopplysninger? 

Vi bruker dine personopplysninger for følgende formål:

 • Kontroll av alder ved internettkjøp (18 år) eller ved medlemskap i Spotlight (16 år)
 • For å kunne bekrefte din identitet
 • Lagre og administrere din Spotlight-konto i samsvar med vilkårene som til en hver tid gjelder for Spotlight
 • Behandle dine bestillinger og returer
 • Kontakte deg med varsling om levering eller dersom det oppstår et problem vedrørende leveringen av dine produkter
 • Kontakte deg når bestillingen din kan hentes
 • Besvare dine spørsmål via e-post eller kundeservice
 • Analyse og segmentering til målrettede kampanjer
 • Utsending av generell informasjon og målrettede kampanjer (via e-post, sms eller sosiale medier)
 • Informere om eventer/arrangementer
 • Invitasjon til eventer/arrangementer
 • Sende avstemninger som gir deg mulighet til å påvirke våre tilbud og tjenester
 • Teste og forbedre våre systemer, ytelse av tjenester
 • Forhindre bedrageri eller misbruk av våre tjenester
 • Beregning av poeng og plassering i riktig Spotlight-nivå
 • For at du skal kunne delta i våre konkurranserLagringstid

Vi kommer ikke til å lagre dine personopplysninger i en lengre periode enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene som angitt over eller så lenge vi er forpliktet til å lagre dine personopplysninger etter loven. Etter dette vil dine opplysninger slettes. For Spotlight vil dine personopplysninger bli lagret i den perioden og for det formål som angis i de vilkårene som til enhver tid gjelder for Spotlight. Fakturaer lagres i henhold til bokføringsloven og kundeklubbopplysninger i 36 måneder etter siste aktivitet.Hvilke rettigheter har du?

Du kan når som helst tilbakekalle eller endre det samtykket du har gitt eller velge bort reklame på ginatricot.com, gjennom kundeservice eller via de e-postene du mottar.

Du har når som helst rett til å motta informasjon om hvilke personopplysninger som finnes lagret hos oss, formålet med behandlingen av disse personopplysningene og informasjon om hvor disse personopplysningene er hentet fra. Forespørsel om å motta slik informasjon skal være skriftlig og sendes til vår kundeservice på den adressen som angis nedenfor.

Dersom du mener at de personopplysningene Gina Tricot behandler er feil eller at disse er blitt behandlet i strid med gjeldende lov, har du også rett til å be om at disse personopplysningene rettes opp, blokkeres eller fjernes. Dette gjør du enten via ginatricot.com eller ved å kontakte vår kundeservice.

Vi kan komme til å avslå kravet ditt om sletting dersom det foreligger juridiske forpliktelser som hindrer oss i å fjerne visse opplysninger umiddelbart (f.eks. bokføringsloven). Det kan også hende at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.Gina Tricot er i enkelte tilfeller forpliktet ved lov, og kan også i andre tilfeller dersom Gina Tricot har slik rett etter loven, behandle dine personopplysninger til tross for at du har sendt forespørsel om at disse skal tas bort.

Du har også rett til å kreve at den behandlingen vi gjør, begrenses. Det kan for eksempel hende at vi begrenser bruken for å kontrollere at opplysningene dine er riktige. Eller at vi beslutter at vi ikke lenger skal beholde opplysningene dine til de formålene vi fastsatte, men du vil at vi skal lagre personopplysningene dine for å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Det innebærer i så fall at vi ikke kan slette opplysningene dine før du sier at vi kan gjøre det.

Du kan også protestere mot all behandling av personopplysninger som bygger på en interesseavveining.

Du har rett til å kreve å få opplysningene som gjelder deg, overført til en annen personvernansvarlig. En forutsetning for dette er at overføringen er teknisk mulig og kan foretas automatisert.

Hvis du anser at vi har behandlet personopplysningene dine på en feilaktig måte, har du rett til å klage til Datatilsynet.Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil ikke overføres eller selges til tredjeparter for reklameformål. Dine personopplysninger kan imidlertid utleveres til tredjeparter dersom dette er nødvendig for å yte tjenester til deg, f. eks. til leverandører for å håndtere levering av bestilte produkter og for analyse av dine personopplysninger for distribusjon av tilbud. I de landene der dette er mulig kan dine personopplysninger også utleveres til tredjeparter for det formål å oppdatere navn og adresse via folkeregisteret eller andre offentlige registre.

De bedriftene vi bruker, er kontrahert av oss, og de får kun bruke de personopplysningene som stilles til deres rådighet, i overensstemmelse med våre instruksjoner. Vi er juridisk ansvarlige for den behandlingen som skjer i våre servicebedrifter.Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Gina Tricot tar de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves etter loven for å sørge for at dine personopplysninger ikke manipuleres, går tapt eller blir ødelagt eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner er i stadig endring i takt med den tekniske utviklingen.

Alle transaksjoner som utføres gjennom hjemmesiden der dine personopplysninger anvendes krypteres ved hjelp av SSL (Secure Socket Layer).


Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er data som sendes fra et nettsted og lagres lokalt i besøkerens nettleser mens vedkommende besøker en nettside. Når besøkeren besøker samme nettsted på nytt kan data som ligger lagret i informasjonskapslet hentes opp og notifisere nettstedet om besøkerens tidligere aktiviteter.

Vi bruker informasjonskapsler for å forenkle analyser av trafikk på ginatricot.com og for å skape en bedre brukeropplevelse, dette kan f. eks. innebære at vi lagrer informasjon om forbrukerens valg av land, informasjon om tidligere besøk på ginatricot.com, samt hvilke sider som er besøkt på ginatricot.com. Vil du lese mer om informasjonskapsler kan du gjøre dette her: http://www.allaboutcookies.org/.

Når du besøker ginatricot.com får du mulighet til å velge om du samtykker til bruk av informasjonskapsler. Ved å godkjenne bruk av informasjonskapsler på ginatricot.com, godkjenner du at vi samler inn informasjon om dine besøk ved hjelp av informasjonskapsler. Dersom du ikke godkjenner at vi bruker informasjonskapsler på denne måten, bør du endre innstillingene i din nettleser til ikke å akseptere informasjonskapsler. Du kan også når som helst velge å fjerne informasjonskapsler som er plassert hos deg. Les mer under hjelp fanen i din nettleser hva angår informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at dersom du ikke godkjenner informasjonskapsler så kan du ikke handle via vår netthandel.

For å se hvilke forskjellige informasjonskapsler som er tilgjengelige på ginatricot.com, klikk her.

Obligatoriske-/funksjonscookies
Denne typen informasjonskapsler er obligatoriske. Nettsider og deres funksjoner krever dette for å fungere som planlagt. Uten denne typen informasjonskapsler kan du ikke handle via vår netthandel. Disse informasjonskapslene hjelper oss til å forbedre nettsidenes brukervennlighet og fremstilling, samt muliggjør ulike funksjoner.

Tilpasningscookies
Denne typen informasjonskapsler samler inn informasjon om hvordan du bruker nettsteder. Tilpasningscookies hjelper oss blant annet med å identifisere særskilt populære deler av vårt nettsted. Dette gir oss mulighet til å tilpasse innholdet på vårt nettsted slik at det er bedre tilpasset dine behov, hvilket gir deg en bedre brukeropplevelse. Informasjon som samles inn med denne typen informasjonskapsler er ikke knyttet til en bestemt person.

Informasjonskapsler fra tredjeparter
Denne typen informasjonskapsler kommer fra tredjeparter, f. eks. sosiale nettverk. De brukes først og fremst for å integrere innholdet i sosiale medier, f. eks. Social Plugins eller til analyser (f. eks. Google Analytics).

Google Analytics
Disse informasjonskapslene brukes til å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet vårt. Data samles inn anonymt, og det utarbeides rapporter om antall besøkende, tid på siden og hvilke sider som ble besøkt. Du finner mer informasjon om Googles personvernregler hvis du klikker på følgende lenke:  www.google.com/intl/en/policies/privacySocial plugins eksterne lenker

På ginatricot.com kan det ligge lenker til eksterne nettsider. Disse omfattes ikke av disse retningslinjene. Gina Tricot tar ikke ansvar for innholdet på de hjemmesidene som er linket til ginatricot.com.

Når det gjelder bilder fra Instagram som du tagger med noen av Gina Tricot sine hashtags (som Gina Tricot publiserer på sin hjemmeside og på sosiale medier fra tid til annen), vil disse bildene bli gjennomgått og godkjent før de publiseres på vår hjemmeside. Ved å tagge et bilde i samsvar med de instruksjoner som finnes på hjemmesiden, samtykker du til at Gina Tricot publiserer bildene dine i våre kanaler.Kontakt

Hvis du har spørsmål om hvordan Gina Tricot behandler medlemsopplysninger i Spotlight, kan du gjerne kontakte Gina Tricots kundetjeneste, se kontaktopplysningene nedenfor. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller ønsker å flytte opplysningene dine, skal du kontakte [email protected]. Når det gjelder behandling av personopplysninger, kan du også henvende deg til Datatilsynet, https://www.datatilsynet.no/, som er tilsynsmyndighet for denne behandlingen.

Gina Tricot AB
Postboks 906
S-501 10 Borås
Sweden

Kundservice: [email protected]
Ombud for personopplysninger: [email protected]
Telefon: +46 33 799 19 00
Org. nr: 556534-8843
VAT nummer: SE556534884301


Personvernretningslinjene gjelder fra 2018-11-29