personvernerklæring

Gina Tricot AB er ansvarlig og behandler personopplysninger som oppgis av deg som er medlem i Gina Tricots lojalitetsprogram Gina Tricot Club, eller som oppgis av deg som gjennomfører kjøp i fysisk butikk eller online. Når Gina Tricot gjør produkter og tjenester tilgjengelige for deg som kunde behandler vi dine personopplysninger for å kunne fullføre og oppfylle samtlige forpliktelser etter kontrakt. Således er det ditt ansvar som kunde å forsikre deg om at du oppfyller dine forpliktelser og holder deg oppdatert om våre vilkår, eksempelvis kjøpsvilkår, integritetsvilkår og returvilkår.

Hvilke personopplysninger behandlinger vi og hvorfor?
Gina Tricot behandler de personopplysninger som du som kunde etterlater deg ved kjøp online eller i fysisk butikk, ved samtykke til cookies, samt ved registrering av medlemskap i Gina Tricot Club. Eksempel på opplysninger er navn, adresse, e-post, mobilnummer, fødselsdato, medlemsnummer, kjøpshistorikk og personnummer, der sistnevnte kun behandles i Sverige. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi håndterer de ulike personopplysningene.

Hvordan og hvorfor behandles personnummer?
Gina Tricot behandler personnummer i Sverige ved registrering av medlemskap i Gina Tricot Club samt ved kjøp i fysisk butikk eller online for å bekrefte alder. Personnummer brukes også for oppdatering av folkeregistreringen, samt for å bekrefte identitet ved å begjære registerutdrag, rettelse eller sletting av medlemskap. Du som medlem kan ved innlogging på siden se ditt personnummer og dine kontaktopplysninger under ”mine sider”. Ved oppdagelse av feil opplysninger kan du selv korrigere disse opplysningene eller kontakte vår kundeservice for hjelp.

For andre markeder der Gina Tricot er virksomme samler vi kun inn fødselsdato, og ikke fullt personnummer. Bakgrunnen for innsamling av fødselsdato er dels for å kontrollere din alder for medlemskap, og dels for å kunne sende ut relevante budskap og gi deg som medlem i Gina Tricot Club personlige tilbud, som eksempelvis på fødselsdager.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?
For å oppfylle våre forpliktelser og for å skape den beste kjøpsopplevelsen for deg som kunde, kan personopplysninger deles med leverandører, underleverandører samt annonsepartnere. Primært leverandører og underleverandører innen logistikk, økonomi og IT.

Hva gjelder annonsepartnere samarbeider Gina Tricot med partnere som Meta, Snapchat, TikTok og Google. Disse tredjepartene gjør det mulig å identifisere og kommunisere med riktig målgruppe, samt distribuere relevant innhold i flere sosiale kanaler og plattformer. For å kunne tilpasse innhold ut fra interessen, tidligere kjøp og besøkshistorikk, kommer vi til å dele denne informasjonen samt en kundeidentifikator, eksempelvis kryptert e-postadresse eller enhets-ID, med tredjepart som eksempelvis Meta og Google. Ved en eventuell match på dine data i tredjeparts database rettes relevant innhold i din feed eller søkemotor. Opplysninger lenkes mellom de ulike tekniske enhetene som anvendes av deg som kunde med det formål å måle annonseeffekter, samt skape en enhetlig opplevelse uansett i hvilken kanal du møter Gina Tricot. Ved godkjennelse av markedsføringscookies, aksepterer du som kunde våre vilkår, men du kan når som helst endre eller ta tilbake ditt samtykke her.

Utvikling og forbedring
Vi på Gina Tricot streber etter forbedring for å kunne nå og overgå de forventninger og krav som du som kunde har til oss. Den beste muligheten vi har til å gjøre dette er gjennom å lytte til hva du har å si. I den anledning kan vi komme til å bruke de opplysninger du oppgir til oss ved besøk på web og i butikk, kjøp, returer eller reklamasjoner for å drive vårt utviklingsarbeid fremover. Du som kunde kan bli kontaktet etter gjennomført kjøp for å anmelde våre produkter og tjenester. Vi bruker også de tilbakemeldinger og de kundevurderingene som du etterlater på vår side eller i våre sosiale kanaler.

Opplysninger til og fra tredjepart
Utover personopplysninger som du selv oppgir eller som vi får når du benytter deg av våre tjenester, oppdaterer vi i Sverige også personopplysninger gjennom folkeregisteret. Gina Tricot samarbeider med annonsepartnere som Meta, Snapchat, Tiktok og Google for å skape en så bra opplevelse for deg som kunde. I vårt samarbeid med annonsepartnere får vi også indikasjoner på om du samhandler med oss via annonser som vi har lagt ut på disse plattformene.

Hvor behandler vi dine personopplysninger?
Vi hos Gina Tricot samarbeider med ulike leverandører og tredjeparter for å levere den best mulige opplevelsen for deg som kunde, uavhengig av hvilket marked du er i. Når vi eller en av våre partnere behandler data utenfor et EU/EØS-land må vi påse at dine personopplysninger blir behandlet på riktig måte. Hver og en av Gina Tricots leverandører eller partnere er vurdert for at vi skal oppfylle våre forpliktelser og for å beskytte dine personopplysninger. Det er alltid inngått en databehandleravtale mellom Gina Tricot og selskapet som behandler dine personopplysninger.

For at vi skal ha mulighet til å garantere det samme nivået av beskyttelse for behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS, implementerer vi ytterligere sikkerhetstiltak som kryptering, pseudonymisering og tilgangsbegrensninger.

De mest viktige landene som Gina Tricot overfører eller tilbyr personopplysninger til er presentert i den linkede tabellen. Se tabellen her.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Lagringstiden for personopplysninger beror på respektive formål med behandlingen. For ikke-medlemmer som gjennomfører kjøp spares opplysningene i 6 måneder eller så lenge som kreves for å oppfylle våre avtalemessige forpliktelser. For et medlem lagres opplysningene frem til at medlemskapet avsluttes, eller etter 36 måneder ved kontinuerlig inaktivitet på kontoen. Vi beholder dog dine personopplysninger om det gjenstår en uteblitt betaling, mistanke om brudd, frem til pågående utredning er avsluttet.

gina tricot club

Medlemskap i Gina Tricot Club

Formål: Identifisere og administrere medlemskap i Gina Tricot Club. Les mer om medlemsvilkårene her.

Behandling:For å bekrefte identitet og medlemskap, oppdatere kontaktopplysninger, registrering av medlemskap via fysisk butikk eller online, kjøp, kundeservicesaker, digitale nyhetsbrev, SMS, samt rettelse eller sletting av ”mine sider”.

Personopplysinger som behandles:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Fødselsdato
 • Medlemskap i Gina Tricot Club
 • Kommunikasjonskanaler
 • Kjøp

Rettslig grunn: Oppfylle avtale. For å kunne oppfylle vilkårene i og fullføre vår felles avtale behøver vi å behandle dine personopplysninger som du etterlater når du registrerte deg for medlemskap i Gina Tricot Club.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Du som påbegynner din registrering i Gina Tricot Club, men som ikke fullfører prosessen kommer til å få dine opplysninger slettet innen 30 dager.

Ved å fullføre innmelding i medlemskapet lagres dine opplysninger inntil videre, men ved inaktivitet lagres opplysningene ikke lenger enn 36 måneder. Ved uteblitt betaling, mistanke om straffbare forhold eller ved pågående etterforskning kommer dine opplysninger til å lagres så lenge det er nødvendig.

betalingsløsninger i fysisk butikk og online

Formål: Tilby deg som kunde ulike betalingsløsninger som direktebetaling via bankkort eller kjøp mot faktura.

Behandling: Gina Tricot lagrer ingen opplysninger rundt betalinger og faktura da vi benytter oss av en ekstern partner.

Personopplysninger som behandles:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Mobilnummer
 • IP-adresse
 • Personnummer (hvis nødvendig)
 • Transaksjonsdata
 • Betalingsinformasjon

Rettslig grunn: Oppfylle avtale

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Da vi benytter oss av en ekstern partner som håndterer og distribuerer ulike betalingsløsninger tar de over ansvaret for dine personopplysninger fra du sjekker ut og betaler. Vennligst kontakt betalingsselskapet for mer informasjon om deres håndtering av personopplysninger her.

lagerhåndtering og distribusjon av onlinebestillinger

Formål: For å håndtere og administrere dine onlinekjøp som plukkes og pakkes på Gina Tricots lager eller i fysiske butikker, distribueres til agenter, pakker, hjemlevering og/eller Gina Tricots fysiske butikker (Collect at Store eller Reserve and Collect).

Behandling: Identifikasjon av kunde for å verifisere identitet, kjøp, betaling samt leveringsmetode.

Personopplysninger som behandles:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Leveringsmetode
 • Leveringsadresse

Rettslig grunn: Oppfylle avtale

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Se hvor lenge vi lagrer dine opplysninger under avsnittet ”Kjøp”.

Hvem deles dine opplysninger med?
Dine opplysninger som Gina Tricot samler inn deles internt i selskapet for å oppfylle det angitte formålet og med visse tredjeparter for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser, i dette fall post- og leveringstjenester for å levere ditt kjøp til riktig adresse.
Se hvor lenge vi lagrer dine opplysninger under avsnittet ”Kjøp”.

Hvem deles dine opplysninger med?
Dine opplysninger som Gina Tricot samler inn deles internt i selskapet for å oppfylle det angitte formålet og med visse tredjeparter for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser, i dette fall post- og leveransetjenester for å levere ditt kjøp til riktig adresse.

utvikling og forbedring

Håndtere og administrere kundeservicesaker

Formål: For å kunne besvare, håndtere og administrere dine spørsmål på best mulig måte som gjelder kjøp, medlemskap, returer, reklamasjoner eller garantier. Samt å ta dine spørsmål og tanker videre for å utvikle vårt sortiment og våre tjenester.

Behandling: Bekrefte identitet, utrede returer, reklamasjoner, garantier og klager. Skjer via e-post eller chat med vår kundeservice.

Personopplysninger som behandles:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Mobilnummer
 • IP-adresse
 • Kommunikasjon via e-post/chat
 • Transaksjoner
 • Betalingsinformasjon

Rettslig grunn: I samtale om kjøp er den rettslige grunnen å oppfylle avtale. Når det gjelder lagring av spørsmål for utvikling av vårt tjenestetilbud er den rettslige grunnen berettiget interesse.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Dine opplysninger oppgitt i e-post eller chat lagres i maksimalt 2 år etter at saken er avsluttet.

anmelde produkter og tjenester på vår side eller i sosiale medier

Formål: Møte etterspørsel og krav, samt utvikle vårt sortiment og våre tjenester.

Behandling: Anmeldelser og tilbakemeldinger oppgitt på ginatricot.com, i sosiale kanaler eller i besvarte kundeundersøkelser.

Personopplysninger som behandles:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Mobilnummer
 • IP-adresse
 • Medlemskap (gjelder kun medlemmer i Gina Tricot Club)
 • Domene (sosiale medier)
 • Interaksjonsdata

Rettslig grunn: Hvis du frivillig etterlater en anmeldelse, samtykker du til at vi kan anvende denne i vår markedsføring. Har du svart på en undersøkelse kan vi publisere valgte deler som sitat eller lignende, der vi påberoper oss berettiget interesse som rettslig grunn. På vår hjemmeside publiserer vi dine synspunkter om produkter og tjenester uten å oppgi navn. Har du selv skrevet inn en anmeldelse eller tilbakemelding på sosiale medier så har du frivillig publisert dine opplysninger. For å vite hvordan de ulike plattformene håndterer dine opplysninger er det viktig at du leser deres vilkår.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Dine opplysninger lagres ikke lenger enn nødvendig for at vi skal gjennomføre og fullføre våre forpliktelser. Dine opplysninger kan benyttes som underlag i utviklingsformål for vårt sortiment og våre tjenester, og slettes når de ikke lenger er aktuelle. Etterlater du selv feedback i våre sosiale kanaler lagres disse så lenge innlegget er relevant. Vi benytter oss av leverandøren yotpo når det kommer til å samle inn kundevurderinger, for ytterligere informasjon om hvordan de lagrer opplysninger les mer her.

Hvem deles dine opplysninger med?
Dine opplysninger deles internt i selskapet for å oppfylle det angitte formålet. Dine opplysninger kan også deles med tredjepart som utfører oppdrag for oss på Gina Tricot i undersøkelsesformål. Således anvendes opplysninger som vi får inn via cookies og andre sporingsprogram, eksempelvis Google Analytics. Feedback som du etterlater i form av kommentarer i sosiale medier kan ses av allmennheten.

analyse og statistikk av våre produkter og tjenester

Formål: Oppfylle forpliktelser og krav, samt utvikle vårt sortiment og våre tjenester for å kunne planlegge og etablere nye butikker på nye steder og i nye markeder.

Behandling: Kjøpshistorikk, besøkshistorikk og interaksjon med Gina Tricot som varemerke online eller i sosiale kanaler. Analyser skjer med anonymisert eller pseudonymisert data.

Personopplysninger som behandles:

 • IP-adresse
 • Kjøpshistorikk
 • Besøkshistorikk
 • Geografi
 • Aldersspenn
 • Enhet

Rettslig grunnlag: Behandling av dine personopplysninger er begrunnet i vår berettigede interesse i å kunne utvikle våre produkter og tjenester.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Dine opplysninger som i disse tilfellene er anonymisert data, lagres ikke lenger enn nødvendig for å gjennomføre og fullføre formålet.

markedsføring og annonsering

Digital markedsføring rettet mot medlemmer

Formål: For å markedsføre produkter og tjenester som du som medlem har gitt samtykke til, blant annet kommunikasjon i form av e-post og SMS. Dette inkluderer blant annet generelle tilbud rettet til alle våre kunder, tilbud tilpasset medlemmer, tilbud tilpasset til unike kundesegmenter i vårt lojalitetsprogram (profilering), samt tilbud fra våre samarbeidspartnere.

Behandling: Segmentering for utsendelse i form av digitale nyhetsbrev og SMS, eller via rettet reklame i sosiale kanaler.

Personopplysninger som behandles:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Mobilnummer
 • IP-adresse
 • Medlemsnummer
 • Kjøpshistorikk
 • Besøkshistorikk

Rettslig grunn: Ved å samtykke til medlemsvilkårene ved registrering i Gina Tricot Club, godkjenner du som kunde å bli kontaktet og motta direktereklame i form av generelle medlemstilbud og spesifikt rettede tilbud. Kunder som ikke takker ja til dette havner på en intern sperreliste og kontaktes ikke med mindre man endrer sitt samtykke. Endring av kontaktkanaler kan gjøres på «mine sider». Om du avslo vår kommunikasjon kan du dog motta vår generelle reklame i sosiale kanaler og plattformer. Denne håndteringen baserer seg på vår berettigede interesse.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Dine opplysninger lagres så lenge du er medlem i Gina Tricot Club, se vilkårene her. Når du avslutter ditt medlemskap i Gina Tricot Club opphører behandlingen av dine kontaktopplysninger og dermed all kommunikasjon. Unntaket er om vi savner en betaling fra deg som kunde eller ved mistanke om straffbare forhold, da spares dine opplysninger så lenge undersøkelsene eller etterforskningen krever det.

Hvem deles dine opplysninger med?
Dine opplysninger deles internt i selskapet for å oppfylle det angitte formålet. Likeså deles dine opplysninger med visse eksterne partnere for at vi skal kunne analysere forbrukeratferd og skape unikt innhold i vår kommunikasjon.

annonsering og kampanjer online

Formål: For å markedsføre og distribuere produkter og tjenester i de kanaler du har ønsket og de samtykkene du har gitt på vår side.

Behandling: Samtykke til cookies, brukergenerert data og tekniske opplysninger (IP-adresser, operativsystem, tidssoner, plattformer, språkinstillinger, plassinformasjon).

Personopplysninger som behandles:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Mobilnummer
 • IP-adresse
 • Kjøp
 • Besøkshistorikk

Rettslig grunn: Ditt samtykke innhentes via dine cookie-innstillinger, innen vi retter noen form for kommunikasjon til deg.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Dine opplysninger lagres ikke lenger enn nødvendig for at vi skal kunne implementere og tilby relevant annonsering, markedsføring eller kampanjer online. Annonsering og markedsføring online opphører når du avslutter ditt medlemskap i Gina Tricot Club eller du har tatt tilbake ditt samtykke til markedsføringscookies. Avhengig av enhet og cookies kan det innebære at markedsføring kan tilbys fra 7 dager til 24 måneder.

Hvem deles dine opplysninger med?
Gina Tricot samarbeider i dag med annonsepartnere som Meta, Snapchat, TikTok og Google for annonsering i sosiale kanaler og onlineannonsering som Google Ads. Våre annonsepartnere benytter seg av de opplysninger som vi oppgir om deg, og som du har godkjent gjennom ditt samtykke til cookies. Dette kalles for retargeting og på slik måte kan vi rette så relevant reklame som mulig til deg. Vi og våre annonsepartnere kan på denne måten måle effekten av annonsematerialet. Disse partene er ansvarlige for håndtering av dine personopplysninger i samsvar med vår avtale med dem.

arrangement og konkurranser

Formål: For å håndtere deltakere på arrangementer og konkurranser på Gina Tricots hjemmeside, i fysiske butikker og/eller i sosiale kanaler. For å kunne kontakte deltakere før og etter konkurranse eller arrangement, og følge opp med utsendelse av eventuell pris.

Behandling: Kommunikasjon som har skjedd online, i fysisk butikk og/eller i sosiale kanaler. Identifikasjon av deltakere og alder, utnevnte og eventuell publisering av vinnere i våre kanaler.

Personopplysninger som behandles:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Medlemskap
 • Personnummer eller fødselsdato for å bekrefte alder
 • Oppgitte opplysninger i forbindelse med arrangementer og/eller konkurranser

Rettslig grunn: Behandlingen av dine personopplysninger bygger på det samtykket som du gir ved deltakelse i konkurranser eller arrangementer, eller på berettiget interesse om det ikke fremkommer spesielle vilkår for konkurransen eller arrangementet.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Dine opplysninger slettes når konkurranse eller arrangement er avsluttet, eller senest innen 1 måned. Anonymisert statistikk vedrørende konkurranser eller arrangementer kommer dog til å utarbeides og brukes til utviklingsformål.

Hvem deles dine opplysninger med?
Dine opplysninger kan deles med tredjeparter som transportører for prislevering eller ved bruk av eksterne leverandører for arrangementer.

hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Gina Tricot tar rimelige forholdsregler som kreves etter lov for å se til at personopplysninger ikke blir avslørt, manipulert, ødelagt eller tilgjengelig for uvedkommende. Gina Tricot utfører kontinuerlig tekniske og organisatoriske kontroller for å sikre kunders sikkerhet og integritet. Selskapets sikkerhetsrutiner tilpasses løpende til den tekniske og samfunnsmessige utviklingen.

beskyttelse og sikkerhet

Etterforskning av utilbørlig bruk av våre tjenester og lovbrudd

Formål: Forhindre og etterforske mistanker om utilbørlig bruk av våre tjenester og/eller svindel og andre lovbrudd mot Gina Tricot på nett eller i fysisk butikk.

Behandling: Vi samler inn dine opplysninger, analyserer hvordan du bruker våre tjenester, dine kjøps- og returvaner og lagrer dine opplysninger.

Personopplysninger som behandles:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Kjøps- og returhistorikk
 • Betalingsinformasjon
 • Data fra enheter som kunder benytter (IP-adresser, operativsystem, tidssoner, plattformer, språkinnstillinger)

Juridisk grunnlag: Behandlingen av personopplysningene dine baseres på beskyttelses- og sikkerhetsformål ut ifra vår legitime interesse i å forebygge utilbørlig bruk av våre tjenester og/eller svindel og andre lovbrudd, med mindre det foreligger en spesifikk lovbestemt forpliktelse.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger? Dine opplysninger lagres så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne etterforske og forebygge utilbørlig bruk av våre tjenester og/eller svindel og andre lovbrudd. Hvis etterforskningen vår viser mistanke om lovbrudd, vil vi lagre opplysningene så lenge det er nødvendig for å fastslå eller utøve rettslige krav.

kameraovervåkning i gina tricots butikker

Formål: Beskytte deg som kunde, besøkende, våre tilganger og våre medarbeidere mot hets, vold, tyveri, misbruk av tjenester og andre upassende aktiviteter i våre fysiske butikker.

Behandling: Kameraovervåkning i butikk, behandles kun ved mistanke om straffbare forhold og kan kombineres med andre personopplysninger for å bevise eventuelle straffbare forhold.

Personopplysninger som behandles:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Kjøpshistorikk
 • Besøkshistorikk
 • Betalingsinformasjon
 • Videofilm

Rettslig grunn: Med mindre det foreligger en konkret rettslig forpliktelse, er behandlingen av dine personopplysninger for beskyttelses- og sikkerhetsgrunner basert på vår berettigede interesse. Så fort et straffbart forhold er bekreftet, kommer opplysningene til å overleveres til politiet for videre etterforskning og håndtering.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Videomaterialet lagres i 30 dager i EU i tilfelle de må anvendes til etterforskning, utenfor EU er lagringstiden begrenset til 7 dager. Skulle mistanke om et straffbart forhold styrkes kommer videomaterialet og eventuelt andre personopplysninger til å lagres i 30 dager.

Hvem deles dine opplysninger med?
Ved mistanke om straffbare forhold deles dine opplysninger med sikkerhetssjef og administrerende direktør på Gina Tricot.

dine rettigheter som kunde hos gina tricot

Rett til innsyn
Som kunde og/eller medlem hos Gina Tricot kan du begjære å få ut informasjon om hvilke personopplysninger som finnes lagret hos oss og hvor disse opplysningene har blitt innhentet. Dette er kostnadsfritt å gjøre en gang i året. Begjæring om disse opplysningene skal gjøre skriftlig (via e-post) og sendes inn til vår kundeservice. Klikk her for å begjære innsyn.

Rett til rettelse
Ved feilaktig eller ufullstendig informasjon om deg selv har du alltid rett til å få dine opplysninger korrigert eller komplett. Det gjør du enklest gjennom å logge inn på ”mine sider» eller ta kontakt med vår kundetjeneste.

Rett til å bli slettet
Om du ikke vil at vi på Gina Tricot lagrer dine opplysninger, forutsatt at de ikke lenger er nødvendige, har du rett til å få dine opplysninger slettet. For medlemmer innebærer dette at man slettes ut av medlemsbasen der tilgangen til ”mine sider” forsvinner, det samme gjelder bestillingshistorikk og overvåkning. Informasjon kan beholdes ved en pågående leveranse som enda ikke er fullført eller ved uteblitt betaling. Klikk her for å kreve å bli slettet.

Rett til begrensning av behandling
Du har når som helst rett til å tilbakekalle samtykket du har gitt Gina Tricot. Dette kan du gjøre ved å logge inn på «mine sider», kontakte vår kundeservice, avregistrere deg fra nyhetsbrev i våre utsendelser eller ta tilbake ditt samtykke under avsnittet for Cookies på vår hjemmeside.

Rett til dataportabilitet
Når vi på Gina Tricot behandler dine personopplysninger på en automatisert måte, etter ditt samtykke eller basert på en avtale, har du som kunde rett til å få en kopi på dette i et strukturert og maskinlesbart format. Dette sendes deg eller en annen part. Noter at dette kun inneholder de opplysninger som du har oppgitt til oss.

sosiale medier

Gina Tricot benytter Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, LinkedIn og Youtube. På disse kontoene svarer Gina Tricot kun for innhold publisert av Gina Tricot selcveller som kan påvirkes gjennom godkjenning av cookies. Les mer om cookies her.


cookies

Vi benytter oss av cookies på vår hjemmeside for beste mulige opplevelse. Cookies er små tekstfiler som kan benyttes av nettsider for å gjøre en brukers opplevelse mer effektiv. Visse cookies er absolutt nødvendige for å kunne benytte nettsiden og visse av våre tjenester, derfor har vi kalt disse for nødvendige cookies, de kan ikke slås av. For alle andre formål kreves ditt samtykke. Denne hjemmesiden benytter ulike typer cookies som blant annet kreves for markedsføring, statistikk og funksjon på nettsiden. Visse cookies plasseres ut av tredjepartstjenester som vises på våre nettsider. Vi bryr oss om deg og din integritet, og du kan når som helst endre eller ta tilbake ditt samtykke her.

Nødvendige cookies
Nødvendige cookies benyttes for at siden vår og våre tjenester skal fungere. Disse kan ikke slås av. Nødvendige cookies er alltid aktive og krever ikke samtykke fra deg som besøkende. Disse cookiesene brukes eksempelvis til å kunne:

 • Håndtere digitale kjøp og betalinger
 • Håndtere og administrere medlemskap
 • Tilby tjenester i digitale kanaler (tilpasset til mobilenhet og språk)

Markedsføringscookies
Markedsføringscookies plasseres (ved samtykke) på din enhet for å vise relevant innhold tilpasset dine interesser. Disse cookiesene kan også plasseres ut av våre annonsepartnere for å vise relevant innhold i både våre og deres kanaler. Relevant innhold baseres på personopplysninger, samtykke og interaksjoner på vår side. Informasjon deles kryptert med tredjepart, annonseplattformer og sosiale kanaler. Data kan også lenkes til mellom ulike enheter som du som kunde benytter deg av. Velger du å takke nei til markedsføringscookies, kommer de ikke til å plasseres ut på din enhet, som resulterer i at mindre relevant markedsføring presenteres.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler hjelper oss å måle trafikken inn til vår nettside samt hvordan besøkende samhandler med våre produkter og digitale tjenester.

Funksjonelle cookies
Disse cookiesene gjør det mulig for oss å tilby funksjonerte og personlig tilpassede løsninger på vår hjemmeside. Disse cookiesene plasseres ut av oss eller våre tredjepartsleverandører som vi benytter oss av. Formålet er å generere en høy grad av tilpasset kundeopplevelse. På den måten kan vi anbefale produkter ut fra tidligere kjøp, besøk eller overvåking, og du som kunde kan forflytte deg mellom mobile enheter uten at du må angi din informasjon på nytt.

hvordan du kontakter oss

Har du spørsmål om hvordan vi håndterer dine personopplysninger eller ønsker å overføre dine opplysninger kontakter du [email protected]. Når det gjelder håndtering av personopplysninger kan du også ta kontakt med eller klage til Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. [email protected], eller annen tilsvarende tilsynsmyndighet i landet du er bosatt i

Gina Tricot AB
Box 906
S-501 10 Borås
Sweden
Kundeservice: [email protected]
Personvernombud mail: [email protected]
Telefon: +46 33 799 19 00
Org. nr: 556534-8843
VATnummer: SE556534884301

fastsetting og endring av personvernerklæring

Fastsetting og endring av personvernerklæringen ble gjennomført 2023.10.06