Samarbeid for bedre arbeidsforhold – «Accord on Fire and Building Safety»


Gina Tricot er medlem i «The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh», en overenskomst mellom kjøpere av plagg fra Bangladesh og fabrikkeiere om å samarbeide for trygge fabrikker i landet. Bakgrunnen for overenskomsten er de alvorlige ulykkene som har skjedd ved fabrikker i Bangladesh, ikke minst katastrofen Rana Plaza, der en fabrikkbygning i bydelen Savar i hovedstaden Dhaka kollapset i april 2013 og krevde 1129 menneskeliv.

 

Gina Tricot signerte overenskomsten i november 2013 og er i dag et av over 200 internasjonale selskaper som aktivt har valgt å bidra til å arbeide for en bedre og sikrere klesindustri. Av de 200 selskapene som er med i samarbeidet, er 16 svenske, 7 danske, 3 finske, 3 norske og 63 tyske. Totalt inngår 1600 fabrikker i programmet, og nærmere 114 000 mangler med behov for tiltak er blitt identifisert ved de tre ulike typene av inspeksjoner som gjennomføres på hver fabrikk (bygning, brann og elektrisitet). 

 

Gina Tricot har i dag åtte aktive leverandører i Bangladesh. Samtlige omfattes av overenskomsten. Også de fabrikkene som Gina Tricot for tiden ikke har noen produksjon hos, dvs. inaktive fabrikker, omfattes av den pågående oppfølgingen av gjennomførte inspeksjonsrapporter. En stor utfordring har vært den opprinnelige tidsplanen. Blant annet har branndører og brannvernutstyr måttet importeres fra andre land, og inspeksjoner og godkjenning av gjennomførte forbedringer har tatt lengre tid enn opprinnelig planlagt.

 

Gina Tricots leverandører har hittil utbedret 69 prosent av de manglene som ble registrert ved de ulike inspeksjonene (gjennomsnitt for alle bedrifter i overenskomsten er 55 prosent per oktober 2016).

 

Du finner mer informasjon på: www.bangladeshaccord.org.
Overenskomstens kvartalsrapporter: Progress | The Bangladesh Accord

Les mer om bærekraftig produksjon i vårt bærekraftregnskap!