HISTORY AND FUTURE IN INDIA


I India er tekstilproduksjon både historie og fremtid. Den indiske bomullen erstattet den amerikanske som eksportvare til Europa på slutten av 1800-tallet – og kan sies å være den bomullen som virkelig var råmaterialet til den industrielle revolusjon. I dag er det likevel ikke bomull som hovedsakelig eksporteres fra India – men ferdigproduserte plagg.

Indisk tekstilindustri er i dag blant de fremste i verden – og har integrert råvareforsyning, spinning, veving og søm. En stor forskjell fra tidligere – da bare råvarene ble eksportert, og verdien på produktene oppstod andre steder.

"Likevel har vi fremdeles store miljøproblemer i India", sier Marcus Bergman hos Gina Tricot. "Fremfor alt er det åpenbart at spinnerier, veverier og syfabrikker er kommet langt når det gjelder sosialt ansvar, men at bomullsmarker og bomullsrenserier altfor ofte har stagnert på 1800-tallet. Det tyder på at India er et land med ikke bare store geografiske avstander, men også med svært store sosiale avstander."

Det vanskelige spørsmålet om barnearbeid blir ekstra aktuelt i India. Av verdens over 200 millioner barnearbeidere arbeider to tredjedeler i jordbruket. I et land som India, der jordbruk er en avgjørende del av samfunnsøkonomien samtidig som at jordbruket er sosialt underutviklet, øker risikoen for barnearbeid.

"En viktig del av prosjektet Better Cotton Initiative handler om å gi bomullsdyrkerne forutsetninger for å la være å bruke barnearbeidere", forteller Marcus Bergman. "Gina Tricots utdanningsprosjekt i Gujarat handler delvis om dette, og vi synes dette er et av de viktigste spørsmålene. Det dreier seg om å styrke bomullsdyrkernes økonomiske situasjon gjennom lavere omkostninger og høyere avkastning – men også om å formidle hvorfor det er skolegang og ikke arbeid som gir neste generasjon muligheter til å forsørge seg selv på en god måte. Barnearbeid er iblant en tradisjon med dype røtter, så det gjelder å arbeide langsiktig."