Hållbarhet

Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet på Gina Tricot, det är verkligen en hjärtefråga och något som finns i vårt DNA. Från design till färdig produkt i butik till det att produkten kan få ett nytt liv. Vi tänker hela produktens livscykel i ett cirkulärt tänk. Vi jobbar kontinuerligt med hållbarhet, i ryggen har vi våra egna långsiktiga mål 2028 men även FN:s globala mål för ekonomisk, social och miljömässig hållbara utveckling.

Att vara hållbar inom textilbranschen innebär att ständigt hålla sig uppdaterad och vara expert på att hitta och skapa hållbara material, samt ha förståelse för hur vår verksamhet påverkar omvärlden för att kunna bli en del av lösningen.Vi vill bidra till en bättre bransch genom högt uppsatta mål och dedikerat arbete som genomsyrar hela organisationen. Alla inom branschen måste tänka mer cirkulärt och arbeta mer för att vara en positiv kraft där vi verkar.

Vi är medvetna om klädbranschens påverkan, både för människor och miljön och utmaningarna vid står inför. Det är ingen lätt uppgift men vi måste ta vårt ansvar och bli mer cirkulära och hitta nya innovativa hållbara lösningar. Vi följer och involverar oss i forskning inom ämnet för att hitta mer klimatneutrala produktionsmetoder, fibrer och resurser.

Vi har idag 10 år kvar till våra 2028 mål, vi kommit en bra bit på vägen. Nästan 50% av våra produkter 2018 är producerade i mer hållbara fibrer och vi letar ständigt efter nya innovativa fibrer med mindre miljöpåverkan.

I produktionsländerna Kina, Turkiet och Bangladesh har vi lokala produktionskontor med bland annat personal dedikerade till CSR och hållbarhet, detta för att ge oss en högre närvaro och uppföljning hos våra producerande partners i produktionsland.


Product

Hållbar konsumtion och produktion är ett av våra främsta hållbarhetsmål. För att nå detta behövs innovation och goda partnerskap. Idag jobbar vi med material som är mer miljömässigt hållbara, och 2018 är vi uppe i nästan vartannat plagg producerat i hållbara material.
Läs mer ...
 

Planet

Ur ett miljömässigt perspektiv jobbar vi för att transportera smartare och mer platsef­fektivt. Genom initiativet One Bag Habit vill vi bidra till minskad konsumtion av påsar och en ökad medvetenhet om påsars negativa miljöpåverkan. Vi fokuserar även på att minska vattenanvändningen, framför allt i denimproduktionen.
Läs mer ...
 

People

Då organisationen består av 97% kvinnor och säljer produkter till kvinnor ser Gina Tricot det som en självklarhet att arbeta för att stärka kvinnor. Genom våra starka samarbeten hjälper vi till på många olika plan i vår globala värld, t.ex. Dress for Success, UN Women & UNICEF.
Läs mer ...
 

Våra samarbeten

Policys

FAQ

Hållbarhetsredovisningar

Kontakt