integritetspolicy

Gina Tricot AB är ansvarig och behandlar personuppgifter som lämnas av dig som är medlem i Gina Tricots lojalitetsprogram Gina Tricot Club, eller som lämnas av dig som genomför köp i fysisk butik eller online. När Gina Tricot gör produkter och tjänster tillgängliga för dig som kund behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja och uppfylla samtliga skyldigheter som rör ett avtal. Således är det din skyldighet som kund att se till att du fullföljer dina åtaganden och håller dig uppdaterad om våra villkor, exempelvis köpvillkor, integritetsvillkor och returpolicy.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
Gina Tricot behandlar de personuppgifter som du som kund lämnar vid köp online eller i fysisk butik, vid samtycke till cookies, samt vid registrering av medlemskap i Gina Tricot Club. Exempel på dessa uppgifter är namn, adress, e-post, mobilnummer, födelsedatum, medlemsnummer, köphistorik och personnummer, där det sistnämnda endast behandlas i Sverige. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar olika områden.

Hur och varför hanteras personnummer?
Gina Tricot behandlar personnummer i Sverige vid registrering av medlemskap i Gina Tricot Club samt vid köp i fysisk butik eller online för att säkerställa ålder. Personnummer används även för uppdatering mot folkbokföringen, samt för att säkerställa identitet vid begäran om registerutdrag, rättelse eller radering av medlemskap. Du som medlem kan vid inlogg på site se ditt personnummer och dina kontaktuppgifter under ‘’mina sidor’’. Vid upptäckt av fel uppgifter kan du själv korrigera dessa uppgifter eller kontakta vår kundtjänst för hjälp.

För andra marknader där Gina Tricot är verksamma samlas endast födelsedatum in. Syftet med insamling av födelsedatum är dels att kontrollera din ålder för medlemskap, och dels för att vid speciella tillfällen, som exempelvis födelsedagar, kunna skicka ut relevanta budskap och ge dig som medlem i Gina Tricot Club personliga erbjudanden.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
För att fullfölja åtaganden och för att skapa den bästa köpupplevelsen för dig som kund kan personuppgifter komma att delas med leverantörer, underleverantörer samt annonspartners. Främst leverantörer och underleverantörer inom logistik, ekonomi och IT.

Vad avser annonspartners samarbetar Gina Tricot idag med partner som Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok och Google. Dessa tredje parter gör det möjligt att identifiera och kommunicera med rätt målgrupp, samt distribuera lämpligt innehåll i flera sociala kanaler och plattformar. För att kunna anpassa innehåll utifrån intressen, tidigare köp och besökshistorik, kommer vi att dela den här informationen samt en kund-identifierare, t.ex. krypterad e-postadress eller enhets-ID, med tredje part som till exempel Meta och Google. Vid en eventuell matchning av dina uppgifter mot tredje parts databas riktas relevant innehåll i flöde eller sökmotor. Uppgifter länkas mellan de olika tekniska enheterna som används av dig som kund i syfte att mäta annonseffekter, samt skapa en enhetlig upplevelse oavsett i vilken kanal som du möter Gina Tricot. Vid godkännande av cookies avseende marknadsföring, accepterar du som kund våra villkor, men du kan när som helst ändra eller ta tillbaka ditt samtycke här.

Utveckling och förbättring
Vi på Gina Tricot strävar ständigt efter förbättring för att kunna nå och överträffa de förväntningar och krav som du som kund ställer på oss. Vi har möjlighet att göra detta på bästa sätt genom att lyssna på vad du har att säga. Av den anledning kan vi komma att använda de uppgifter du lämnar till oss vid besök på webb och i butik, köp, returer eller reklamationer för att driva vårt utvecklingsarbete framåt. Du som kund kan komma att bli kontaktad efter genomfört köp för att recensera våra produkter och tjänster. Vi använder oss även av den feedback och de omdömen som du lämnar på vår site eller i våra sociala kanaler.

Uppgifter till och från tredje part
Utöver personuppgifter som du själv lämnat till oss eller som vi får när du använder våra tjänster, uppdaterar vi i Sverige också personuppgifter via folkbokföringen. Gina Tricot samarbetar även med annonspartners så som Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok och Google för att skapa en så bra upplevelse för dig som kund. I vårt samarbete med annonspartners får vi också indikationer om du interagerat med oss via annonser som vi lagt ut på dessa plattformar.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi på Gina Tricot samarbetar med olika leverantörer och tredje parter för att leverera en så bra upplevelse som möjligt för dig som kund, oavsett vilken marknad som du befinner dig på. När vi eller någon av våra partners behandlar data utanför ett EU/ EES land måste vi säkerställa att detta sker på rätt sätt. Varje leverantör eller partner granskas för att vi ska kunna leva upp till våra skyldigheter och att dina uppgifter skyddas. Det finns alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan Gina Tricot och det företag som behandlar dina personuppgifter.

För att vi ska kunna garantera samma säkerhet för behandling av personuppgifter utanför EU/ EES implementerar vi ytterligare säkerhetsåtgärder som kryptering, pseudonymisering och stränga åtkomstkontroller

I den länkade tabellen presenteras de viktigaste behandlingsländerna som Gina Tricot överför eller förser personuppgifter med. Se tabellen här.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Lagringstiden gällande personuppgifter beror på respektive ändamål med behandlingen. Vad gäller en icke-medlem som genomför köp sparas uppgifter i 6 månader eller så länge som krävs för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter. För en medlem sparas uppgifter fram till dess att medlemskapet avslutats, eller efter 36 månader vid kontinuerlig inaktivitet på kontot. Vi behåller dock dina personuppgifter om det kvarstår en utebliven betalning, misstankar om brott, tills pågående utredning är avslutad.

gina tricot club

Medlemskap i Gina Tricot Club

Ändamål: Identifiera och administrera medlemskap i Gina Tricot Club. Läs mer om medlemsvillkoren här.

Behandling: För att säkerställa identitet och medlemskap, uppdatera kontaktuppgifter, registrering av medlemskap via fysisk butik eller online, köp, kundtjänstärenden, digitala nyhetsutskick, SMS, samt rättelse eller radering av ‘’mina sidor’’.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Personnummer (endast Sverige)
 • Födelsedatum
 • Medlemskap i Gina Tricot Club
 • Kommunikationskanaler
 • Köp

Laglig grund: Fullgöra avtal. För att kunna uppfylla villkoren och fullfölja vårt gemensamma avtal behöver vi behandla dina personuppgifter som du lämnat när du registrerade dig för medlemskap i Gina Tricot Club.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Du som påbörjar din registrering i Gina Tricot Club, men som inte fullföljer processen kommer få dina uppgifter raderade inom 30 dagar.

Vid fullföljande av medlemskap sparas dina uppgifter tills vidare, men vid inaktivitet sparas uppgifterna inte längre än 36 månader. Vid utebliven betalning, misstanke om brott eller vid pågående utredning kommer dina uppgifter att sparas så länge ärendet kräver.

köp

Köp online, i fysisk butik, returer och reklamationer

Ändamål: Hantera köp, beställningar, returer, reklamationer och administration av ditt köp i fysisk butik eller online.

Behandling: Ålderskontroll av kund, köp, betalning, orderhantering, medlemskap, leverans, kontoverifiering vid retur eller reklamation.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Leveransadress
 • Medlemsnummer
 • Personnummer (endast Sverige)
 • Födelsedatum
 • Köpinformation
 • Betalningsinformation

Laglig grund: Fullgöra avtal

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Är du medlem i Gina Tricot Club sparas dina registrerade köp tills vidare, se mer information under Gina Tricot Club här. Du kan finna beställningsbekräftelsen under ‘’mina sidor’’ online eller i kassan i fysisk butik. För icke-medlemmar sparas endast transaktionsdata från både online och butik. Vi sparar dessa uppgifter i utveckling- och förbättringssyfte, för din och vår säkerhet samt för att kunna distribuera relevant marknadsföring baserad på dina tidigare köp. Är du inte medlem i Gina Tricot Club sparas uppgifterna i högst 6 månader från att du genomfört ditt köp.

Vem delas dina uppgifter med?
Dina uppgifter som Gina Tricot samlar in delas internt inom företaget för att uppfylla det angivna ändamålet. Likaså delas dina uppgifter med leverantörer för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden, exempel på dessa är post-och leveranstjänster. Dessa partners är ansvariga för dina personuppgifter i enlighet med våra avtal med dem.

betalningslösningar i fysisk butik och online

Ändamål: Erbjuda dig som kund olika betalningslösningar som direktbetalning via bankkort eller köp mot faktura.

Behandling: Gina Tricot lagrar inga uppgifter kring betalningar och fakturor då vi använder oss av en extern partner.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Personnummer
 • Transaktionsdata
 • Betalningsinformation

Laglig grund: Fullgöra avtal

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Då vi använder oss av en extern partner som hanterar och distribuerar olika betalningslösningar tar de över ansvaret för dina personuppgifter från det att du checkar ut och betalar. Vänligen kontakta betalföretaget för mer information om deras personuppgiftshantering här.

lagerhantering och distribuering av online beställningar

Ändamål: För att hantera och administrera dina onlineköp som plockas och packas på Gina Tricots lager eller i fysiska butiker, distribueras till ombud, paketboxar, hemleverans, och/ eller Gina Tricots fysiska butiker (Collect at Store eller Reserve and Collect).

Behandling: Identifikation av kund för att verifiera identitet, köp, betalning samt leveransmetod.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Leveransmetod
 • Leveransadress

Laglig grund: Fullgöra avtal

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Se hur länge vi sparar dina uppgifter under avsnittet Köp.

Vem delas dina uppgifter med?
Dina uppgifter som Gina Tricot samlar in delas internt inom företaget för att uppfylla det angivna ändamålet och med vissa tredje parter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden, i detta fall post- och leveranstjänster för att leverera ditt köp till rätt adress.
Se hur länge vi sparar dina uppgifter under avsnittet Köp.

Vem delas dina uppgifter med?
Dina uppgifter som Gina Tricot samlar in delas internt inom företaget för att uppfylla det angivna ändamålet och med vissa tredje parter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden, i detta fall post- och leveranstjänster för att leverera ditt köp till rätt adress.

utveckling och förbättring

Hantera och administrera kundtjänstärenden

Ändamål: För att på bästa sätt besvara, hantera och administrera dina frågor gällande köp, medlemskap, returer, reklamationer eller garantier. Samt att ta dina frågor och funderingar vidare för att utveckla vårt sortiment och våra tjänster.

Behandling: Säkerställa identitet, utreda returer, reklamationer, garantier och klagomål. Sker via e-post eller chatt med vår kundtjänst.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Personnummer (endast Sverige)
 • Kommunikation via e-post/ chatt
 • Transaktioner
 • Betalningsinformation

Laglig grund: I samtal kring köp är den lagliga grunden att fullgöra avtal. När det gäller lagring av frågor och funderingar för utveckling av vårt tjänsteutbud är den lagliga grunden berättigat intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter lämnade via e-post eller chatt lagras i max 2 år efter avslutat ärende.

recensera produkter och tjänster på vår site eller i sociala medier

Syfte: Möta efterfrågan och krav, samt utveckla vårt sortiment och våra tjänster.

Behandlar: Omdömen och feedback lämnade på ginatricot.com, i sociala kanaler eller via besvarade enkätundersökningar.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Medlemskap (gäller endast medlemmar i Gina Tricot Club)
 • Domän (sociala medier)
 • Interaktionsdata

Laglig grund: Lämnar du frivilligt en recension samtycker du till att vi kan komma att använda denna i vår marknadsföring. Har du svarat på en enkät kan vi komma att publicera valda delar som citat eller liknande och då stödjer vi oss på den lagliga grunden berättigat intresse. På vår hemsida publicerar vi dina synpunkter om produkter och tjänster utan att uppge namn. Har du själv skrivit in en recension via sociala medier så har du frivilligt publicerat dina uppgifter. För att veta hur de olika plattformarna hanterar dina uppgifter är det viktigt att du läser deras villkor.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter sparas inte längre än vad vi har behov för att genomföra och fullfölja våra åtaganden Dina uppgifter kan komma att användas som underlag i utvecklingssyfte för vårt sortiment och våra tjänster, och raderas när de inte längre är aktuella. Lämnar du själv feedback i våra sociala kanaler sparas dessa så länge inlägget i fråga är relevant. Vi använder oss utav leverantören yotpo när det kommer till att samla in kundomdömen, för vidare information om hur de lagrar uppgifter läs mer här.

Vem delas dina uppgifter med?
Dina uppgifter delas internt inom företaget för att uppfylla det angivna syftet. Dina uppgifter kan även komma att delas med tredje part som utför uppdrag åt oss på Gina Tricot i undersökningssyfte. Således används uppgifter som vi får in via cookies och andra spårningsprogram, exempelvis Google Analytics. Feedback som du lämnar i form av kommentarer i sociala kanaler kan ses av allmänheten.

analys och statistik av våra produkter och tjänster

Ändamål: Möta efterfrågan och krav, samt utveckla vårt sortiment, våra tjänster för att kunna planera och etablera nya butiker på nya ställen och marknader.

Behandling: Köphistorik, besökshistorik och interaktion med Gina Tricot som varumärke online eller i sociala kanaler. Analyser sker med avidentifierad eller pseudonymiserad data.

Personuppgifter som behandlas:

 • IP-nummer
 • Köphistorik
 • Besökshistorik
 • Geografi
 • Åldersspann
 • Enhet

Laglig grund: Behandling av dina personuppgifter är motiverat av berättigat intresse för att kunna utveckla våra produkter och tjänster.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter som vid dessa fall är avidentifierad data, lagras inte längre än vad vi har behov för att genomföra och fullfölja våra åtaganden.

marknadsföring och annonsering

Digital direktmarknadsföring riktad mot medlemmar

Ändamål: För att marknadsföra produkter och tjänster via kanaler som du som medlem givit samtycke till, bl.a. kommunikation i form av e-post och SMS. Detta inkluderar bl.a. generella erbjudanden riktade till alla våra kunder, erbjudanden anpassade för medlemmar, erbjudanden anpassade till unika kundsegment i vårt lojalitetsprogram (profilering), samt erbjudanden från våra samarbetspartners.

Behandling: Segmentering för utskick i form av digitala nyhetsbrev och SMS, eller via riktad reklam i sociala kanaler.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Medlemsnummer
 • Köphistorik
 • Besökshistorik

Laglig grund: Genom att samtycka till medlemsvillkoren vid registrering i Gina Tricot Club, godkänner du som kund att bli kontaktad och mottaga direktreklam i form av generella medlemserbjudanden och specifikt riktade erbjudanden. Kunder som inte tackar ja till detta hamnar på en intern spärrlista och kontaktas inte förrän personen i fråga ändrar sitt samtycke. Ändring av kontaktkanaler kan göras på ‘’mina sidor’’. Om du avböjt vår kommunikation kan du dock möta vår generella reklam i sociala kanaler och plattformar. Denna hantering grundar sig på vårt berättigade intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter sparas så länge du är medlem i Gina Tricot Club, se villkoren här. När du avslutar ditt medlemskap i Gina Tricot Club upphör behandling av dina kontaktuppgifter och därmed all kommunikation. Undantag är om vi saknar en betalning från dig som kund eller vid misstanke om brott, då sparas dina uppgifter så länge utredning kräver.

Vem delas dina uppgifter med?
Dina uppgifter delas internt inom företaget för att uppfylla det angivna ändamålet. Likaså delas dina uppgifter med vissa externa partners för att vi ska kunna analysera konsumtionsbeteende och skapa unikt innehåll i vår kommunikation.

Marknadsföring riktad mot icke-medlemmar i Gina Tricot Club

Ändamål: För att marknadsföra produkter och tjänster som visas i webbläsare, sociala kanaler eller andra plattformar när du som kund interagerar med oss eller godkänner marknadsföringcookies på vår hemsida. (Detta ska inte handla om någon form av retargeting, utan endast email, tex vårda dina jeans osv, )

Behandling: Godkännande av cookies och annan spårningsteknik som visar interaktion med vår site, våra produkter och tjänster. (utifrån eran aktiviteter på site så väljer man ut produkter som man skickar mail på- med syfte om att marknadsföra)

Personuppgifter som behandlas:

 • IP-nummer
 • Köp
 • E-postadress

Laglig grund: Berättigat intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Beroende på vilken enhet du besöker oss från kan det innebära att vi endast sparar dina uppgifter i 7 dagar. Dina uppgifter kan komma att, i avidentifierad form, lagras i syfte om utveckling och förbättring av våra produkter, tjänster samt eventuella nyetableringar.

Vem delas dina uppgifter med?
Dina uppgifter delas internt inom företaget och med av oss godkända leverantörer. Dessa partners är ansvariga för dina personuppgifter i enlighet med vårt avtal med dem.

annonsering och kampanjer online

Ändamål: För att marknadsföra och distribuera produkter och tjänster i de kanaler du önskat och enligt de samtycken du lämnat på site.

Behandling: Samtycke till cookies, användargenererad data och tekniska uppgifter (IP-adresser, operativsystem, tidszoner, plattformar, språkinställningar, platsinformation).

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Köp
 • Besökshistorik

Laglig grund: Ditt samtycke inhämtas via dina cookie-inställningar, innan vi riktar någon form av kommunikation till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter sparas inte längre än vad vi har behov för att genomföra och tillhandahålla relevant annonsering, marknadsföring eller kampanjer online. Annonsering och marknadsföring online upphör när du avslutat ditt medlemskap i Gina Tricot Club eller tagit tillbaka ditt samtycke för marknadsföringcookies. Beroende på enhet och cookies kan det innebära att marknadsföring kan tillhandahållas från 7 dagar till 24 månader.

Vem delas dina uppgifter med?
Gina Tricot samarbetar idag med annonspartners som Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok och Google för annonsering i sociala kanaler och onlineannonsering som Google Ads. Våra annonspartners använder sig av de uppgifter som vi lämnar om dig, och som du har godkänt genom ditt samtycke till cookies. Detta kallas för retargeting och på så sätt kan vi rikta så relevant reklam som möjligt till dig. Vi och våra annonspartners kan på så sätt även mäta effekten av annonsmaterialet. Dessa parter är ansvariga för hantering av dina personuppgifter i enlighet med vårt avtal med dem.

event och tävlingar

Ändamål: För att hantera deltagande av event och tävlingar på Gina Tricots hemsida, i fysiska butiker och/ eller i sociala kanaler. För att kunna kontakta deltagare före och efter tävling eller event, och följa upp med utskick av eventuellt pris.

Behandling: Kommunikation som skett online, i fysisk butik och/ eller i sociala kanaler. Identifikation av deltagare och ålder, utnämnande och eventuell publicering av vinnare i våra kanaler.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Medlemskap
 • Personnummer eller födelsedatum för att säkerställa ålder
 • Lämnade uppgifter i samband med event och/ eller tävlingar

Laglig grund: Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på det samtycke som du lämnar vid deltagande i tävlingar eller event, eller på berättigat intresse om det inte förekommer speciella villkor för tävlingen eller eventet.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter raderas uppgifterna när tävling eller event är slutfört, eller allra högst 1 månad. Avidentifierad statistik gällande tävlingar eller event kommer dock sammanställas och användas i utvecklingssyfte.

Vem delas dina uppgifter med?
Dina uppgifter kan komma att delas med tredje parter som transportörer vid leverans av pris, eller vid användning av externa leverantörer för event.

hur skyddar vi dina personuppgifter?

Gina Tricot vidtar de åtgärder som krävs enligt lag för att se till att personuppgifter inte röjs, manipuleras, förstörs eller finns tillgängliga för obehöriga. Gina Tricot utför kontinuerligt tekniska och organisatoriska kontroller för att säkerställa kunders säkerhet och integritet. Företagets säkerhetsrutiner anpassas ständigt till den tekniska och samhälleliga utvecklingen.

skydd och säkerhet

Utredning av otillbörlig användning av våra tjänster och brott

Ändamål: Förhindra och utreda misstankar om otillbörlig användning av våra tjänster och/eller bedrägerier och andra brott mot Gina Tricot online eller i fysisk butik.

Behandling: Vi samlar in dina uppgifter, analyserar hur du använder våra tjänster och ditt köp- och returbeteende samt lagrar dina uppgifter.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Köp- och returhistorik
 • Betalningsinformation
 • Data från enheter som kunder använder (IP-adresser, operativsystem, tidszoner, plattformar, språkinställningar)

Laglig grund: Behandlingen av dina personuppgifter baseras i skydd- och säkerhetssyfte på vårt berättigade intresse att förhindra otillbörlig användning av våra tjänster och/eller bedrägerier och andra brott, såvida det inte föreligger en specifikt lagstadgad skyldighet.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna utreda och förhindra otillbörlig användning av våra tjänster och/eller bedrägerier och andra brott. Om vår utredning visar misstanke om att brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna så länge det är nödvändigt för att kunna fastställa eller utöva rättsligt anspråk.

kamerabevakning i gina tricots butiker

Ändamål: Skydda dig som kund, besökare, våra tillgångar och våra medarbetare mot situationer om hot, våld, stöld, missbruk av tjänster och andra olämpliga aktiviteter i våra fysiska butiker.

Behandling: Kamerabevakning i butik, avläses endast vid misstanke om brott och kan komma att samköras med andra personuppgifter för att styrka eventuellt brott.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Personnummer (endast Sverige)
 • Köphistorik
 • Besökshistorik
 • Betalningsinformation
 • Videofilm

Laglig grund: Behandlingen av dina personuppgifter baseras i skydd- och säkerhetssyfte på berättigat intresse, såvida det inte föreligger en specifikt lagstadgad skyldighet. Så fort brottet är styrkt kommer uppgifterna att överlämnas till Polis för vidare utredning och hantering.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Videomaterialet sparas i 30 dagar inom EU utifall de måste användas till brottsutredning, utanför EU är tiden begränsad till 14 dagar. Skulle misstanke om brott styrkts kommer videomaterial och ev andra personuppgifter sparas till dess att utredningen är slutförd.

Vem delas dina uppgifter med?
Vid misstanke om brott delas dina uppgifter med säkerhetschef och VD på Gina Tricot. Vid rättsliga anspråk lämnas dina uppgifter vidare till svenska myndigheter.

dina rättigheter som kund hos gina tricot

Registerutdrag
Som kund och/eller medlem hos Gina Tricot kan du begära att få ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter har inhämtats. Detta är kostnadsfritt att göra en gång per år. Begäran om dessa uppgifter skall göras skriftligt (via e-post) och skickas in till vår kundtjänst. Klicka här för att begära registerutdrag.

Rätt till rättelse
Vid felaktig eller ofullständig information om dig själv har du alltid rätt att få dina uppgifter korrigerade eller kompletterade. Det gör du lättast genom att logga in på ‘’mina sidor’’ eller ta kontakt med vår kundtjänst.

Rätt att bli raderad
Om du inte vill att vi på Gina Tricot lagrar dina uppgifter, förutsatt att de inte längre är nödvändiga, har du rätt att få dina uppgifter raderade. För medlemmar innebär detta att man raderas ur medlemsbasen där tillgången till ‘’mina sidor’’ försvinner, likaså orderhistorik och bevakningar. Information kan komma att behållas vid en pågående leverans som ännu inte är fullgjord eller vid utebliven betalning. Klicka här för att begära att bli raderad.

Rätt till begränsning av behandling
Du har när som helst rätt att återkalla samtycken som du givit Gina Tricot. Detta kan du göra genom att logga in på ‘’mina sidor’’, kontakta vår kundtjänst, avregistrera dig från nyhetsbrev i våra utskick eller ta tillbaka ditt samtycke under avsnittet för Cookies på site.

Rätt till dataportabilitet
När vi på Gina Tricot behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt avtal, har du som kund rätt att få en kopia på detta i ett strukturerat och maskinläsningsbart format. Detta skickas till dig eller en annan part. Notera att detta endast innefattar de uppgifter som du delgett oss.

sociala medier

Gina Tricot använder Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, LinkedIn och Youtube. På dessa konton ansvarar Gina Tricot endast för innehåll publicerat av Gina Tricot själva eller sådant som kan påverkas genom godkännande av cookies. Läs mer om cookies här.


cookies

Vi använder oss av cookies på vår site för bästa möjliga upplevelse. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Vissa cookies är absolut nödvändiga för att kunna använda webbplatsen och vissa av våra tjänster, därför har vi benämnt dessa för nödvändiga cookies, dessa går inte att stänga av. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Denna webbplats använder olika typer av cookies som bland annat krävs för marknadsföring, statistik och funktion på site. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Vi bryr oss om dig och din integritet, du kan när som helst ändra eller ta tillbaka ditt medgivande här.

Nödvändiga cookies
Nödvändiga cookies används för att vår site och våra tjänster ska fungera. Dessa går inte att stänga av. Nödvändiga cookies är alltid aktiva och kräver inget samtycke från dig som besökare. Exempel på varför dessa används är för att kunna:

 • hantera digitala köp och betalningar
 • hantera och administrera medlemskap
 • tillhandahålla tjänster i digitala kanaler (anpassade till mobilenhet och språk)

Marknadsförings cookies
Marknadsförings cookies placeras (vid medgivande) på din enhet för att visa relevant innehåll anpassat efter dina intressen. Dessa cookies kan även placeras ut av våra annonspartners för att visa relevant innehåll i både våra och deras kanaler. Relevant innehåll baseras på personuppgifter, medgivande och interaktioner på vår site. Information delas krypterad med tredjepart, annonsplattformar och sociala kanaler. Data kan även komma att länkas mellan olika enheter som du som kund använder. Väljer du att tacka nej till marknadsförings cookies, kommer de inte placeras ut på din enhet, vilket således resulterar i att mindre relevant marknadsföring presenteras.

Statistik
Statistikcookies hjälper oss mäta trafik in till vår site samt hur besökare interagerar med våra produkter och digitala tjänster.

Funktionella
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla utökade funktioner på site och personlig anpassning på vår webbplats. Dessa cookies placeras ut av oss eller av våra tredjepartsleverantörer vars tjänster vi använder. Syftet är att generera en hög grad av anpassad kundupplevelse. På så sätt kan vi även rekommendera produkter utifrån tidigare köp, besök eller bevakningar, och du som kund kan förflytta dig mellan mobila enheter utan att behöva ange din information på nytt.

hur du kontaktar oss

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller önskar portera dina uppgifter kontaktar du [email protected]. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. [email protected], som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Gina Tricot AB
Box 906
S-501 10 Borås
Sweden
Kundtjänst: [email protected]
Personuppgiftsombud mail: [email protected]
Telefon: 033 799 19 00
Org. nr: 556534-8843
VATnummer: SE556534884301

fastställelse och ändring av integritetspolicy

Fastställelse och ändring av integritetspolicyn genomfördes 2023.10.04