A COMPLEX SYSTEM


Logistiken är ett av de områden där våra egna beslut påverkar miljön mest. När det gäller produktionen är det ju samarbetet med leverantörerna som påverkar hållbarheten – men logistikbeslut fattar vi på helt egen hand. Vi försöker därför hela tiden öka vår kunskap när det kommer till hållbarhetsaspekterna.

 

Att minska andelen flygfrakter till ett minimum är självklart – men ibland är frågorna mer komplexa. Vi bevakar exempelvis hela tiden möjligheter till nya järnvägstransporter. Vi försöker skaffa oss kunskap om olika rederiers miljöarbete – det är till exempel stor skillnad på bränslekvaliteten på olika båtar. ”Genom att vi nu äger vårt eget lager har vi blivit bättre på att dela information i organisationen – det gör att vi kan nå nästa nivå av förbättringar”, konstaterar Petri Ventelä.