A GREEN BUILDING – WHAT’S THAT?


Omkring 300 byggnader i Sverige är Green Building-certifierade. Gina Tricots huvudkontor är en av dem. För att klassas som Green Building ska huset använda 25 % mindre energi än de vanliga kraven för nybyggda hus. Det låter kanske enkelt – men en energibesparing på 25 % kräver omfattande åtgärder. Dels i själva arkitekturen, att huset utformas på ett sätt som gör att det varken behöver värmas eller kylas i onödan – dels i hur värme- och ventilationssystemen utformas och styrs.

 

Vårt huvudkontor är dessutom miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas. ”Vi ser det som ett bra verktyg för att få struktur på vårt interna miljöarbete”, berättar Anna-Karin Wårfors. ”Att ta ansvar för miljön i det vardagliga arbetet är viktigt för oss som jobbar på kontoret. Bland annat ser vi till att vi uppfyller tydliga krav när det gäller avfallshantering, vi gör miljöutredningar och vi utbildar vår personal. På så vis skapar vi också engagemang för miljöfrågor i stort!”

 

 

A YOUNG COMPANY

 

Gina Tricot är ett ungt och kvinnodominerat företag. Linda Bååth är HR-chef: ”För många av våra anställda är vi den första arbetsgivaren och vi vet att vi är en attraktiv arbetsgivare. Det är ett stort ansvar för oss. Vi ska vara en bra introduktion till yrkeslivet. Vi erbjuder olika anställningsalternativ. En del vill jobba heltid, andra vill ha jobb vid sidan av studier. En del vill gå vidare i modebranschen och då är vi en bra karriärväg. När det kommer till anställningsår, vilket är ett bra mått på om man trivs med sitt jobb, överträffar vi våra egna mål. Det märks att våra processer för god arbetsmiljö fungerar!”