Lite bättre hela tiden


Bomull är en av världens viktigaste grödor. 250 miljoner människor är beroende av bomullsodling för sitt uppehälle – och utan bomullen hade det inte funnits en modeindustri. 

 

Samtidigt är bomullen ifrågasatt. Barnarbete och andra sociala problem är alltför vanliga på världens bomullsfält. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel används i för hög utsträckning och på ett felaktigt sätt. Och den höga vattenåtgången i odlingen är ett problem på många platser. 

 

Alla dessa problem tacklas i projektet Better Cotton Initiative. Organisationen utbildar bomullsodlare i varför det är viktigt för familjen att barnen får tillgång till skolgång, hur man ska handskas med jordbrukskemikalier på ett ansvarsfullt sätt och hur bevattning kan ske på effektivt vis. 

 

Gina Tricot har varit medlemmar i Better Cotton Initiative i tre år:

”Det vi gillar med Better Cotton är att det är konkret och praktiskt”, säger Marcus Bergman. ”Man samlar jordbrukarna till ordentliga utbildningar och arbetar med verkliga exempel på fälten. På så vis ser man direkt att metoderna fungerar och att förändring är möjlig. Ofta är ju invanda föreställningar svåra att ändra på, men Better Cotton visar praktiskt att man kan uppnå goda skörderesultat med hållbara metoder. Detta är viktigt för jordbrukarna – om det inte är lönsamt att vara hållbar funkar det helt enkelt inte.” 

 

Better Cotton Iniative är en snabbt växande organisation. Under 2015 kommer projektet sträcka sig över 2 miljoner hektar bomullsodlingar. Expansionen möjliggörs av att stora företag och organisationer står bakom projektet. 

 

”Better Cotton är ett bra exempel på hur samarbete är nyckeln till hållbarhet i textilindustrin”, säger Marcus Bergman. ”Världens ledande köpare av textila material är medlemmar i Better Cotton och organisationen stöds av till exempel SIDA och Världsnaturfonden. Om man jämför med andra branscher tycker jag faktiskt att textilbranschen har kommit ganska långt när det gäller att samarbeta. Det kommer vara avgörande!”