Ännu ett år av hållbarhetsarbete


I dagarna släpper vi vår hållbarhetsredovisning för förra året, 2014. Den är en sammanfattning av vad vi och våra samarbetspartners gör på hållbarhetsområdet.

 

”Hållbarhetsredovisningn är viktig på många sätt”, säger Anna-Karin Wårfors, CSR-chef. ”Den är ett informationskälla för våra intressenter, den summerar hållbarhetsarbetet internt och den ger oss svart på vitt på hur arbetet går och vad vi kan förbättra.”

 

I årets redovisning står några saker ut lite extra – andelen hållbara material i våra kollektioner har ökat mycket kraftigt och landade 2014 på 11.3% - och trenden fortsätter starkt under 2015. Samarbete och fokus på det dagliga arbetet är förklaringen till det goda resultatet, säger Marcus Bergman, hållbarhetschef. ”Vi är en tight hållbarhetsgrupp som inbegriper produktionsplanering, sourcing och kvalitetsfrågor. När vi tillsammans arbetar med produkterna i arbetsgrupperna når vi till sist resultat – att behålla fokus på de dagliga operativa besluten är det som gör skillnad när det kommer till materialen.”

 

På CSR-fronten är arbetet i Bangladesh som fortsatt prioriterat. Mycket tid och energi har lagts på Accordet, det internationella samarbetsprojekt som samlar ledande varumärken kring uppgiften att göra Bangladeshs textilfabriker säkra. ”Branschen visar här att man tar ansvar”, säger Anna-Karin Wårfors. ”Tiotusentals åtgärder har genomförts i fabrikerna under året, vilket visar att utmaningarna har varit och alltjämt är stora i Bangladesh, men att förändring faktiskt är möjligt. Samma sak ser vi med vårt stora sociala projekt i landet, där vi tillsammans med UNICEF driver 150 förskolor i Dhakas slum. Varje dag får tusentals barn en chans till en bättre framtid i dessa förskolor och det gör oss mycket stolta att vi kan bidra till förbättring i så stor skala!”