Mål för mer hållbar bomull


Bomull är en av världens viktigaste grödor och är på många sätt grunden i klädindustrin. Samtidigt är bomullen ifrågasatt. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel används i för hög utsträckning och på ett felaktigt sätt. Samtidigt är den höga vattenåtgången i odlingen ett problem på många platser. 

 

Vi på Gina Tricot tycker det är viktigt att vi använder bomull i våra plagg på ett ansvarsfullt sätt och med minskad negativ miljöpåverkan. Vi har valt att arbeta med Better Cotton Initiative och Ekologisk Bomull för att se till så den bomull som vi använder i våra produkter kommer från mer hållbara källor.

 

Better Cotton Initiative utbildar bomullsodlare i varför det är viktigt för familjen att barnen får tillgång till skolgång, hur man ska handskas med jordbrukskemikalier på ett ansvarsfullt sätt och hur bevattningen kan ske på ett mer effektivt vis. Bönderna får också tips på vilka alternativa metoder de kan använda för att hålla skadedjur borta från bomullsfälten.

 

Gina Tricot arbetar också med ekologisk bomull såsom certifieringarna OCS och GOTS. Ekologisk bomull odlas utan kemiska bekämpningsmedel, det vill säga kemiska ämnen som ofta används för att bli kvitt skadedjur, främst parasiter, på bomullsfälten. Ekologiska bomullsodlare använder andra metoder istället för bekämpningsmedel. I kombination med växelbruk och naturlig gödsling skapas ett hållbart jordbruk.

 

Målet är att år 2018 ska våra produkter innehålla 100% bomull och komma från mer hållbara källor.