Samarbete för bättre arbetsvillkor – ”Accord on Fire and Building Safety”


Gina Tricot är medlem i The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, en överenskommelse mellan köpare av plagg från Bangladesh och fabriksägare att tillsammans arbeta för säkra fabriker i landet. Bakgrunden till Accordet är de allvarliga fabriksolyckor som inträffat i Bangladesh, främst katastrofen Rana Plaza där en fabriksbyggnad i stadsdelen Savar i huvudstaden Dhaka kollapsade i april 2013, med 1 129 döda som följd.

 

Gina Tricot skrev på Accordet november 2013 och är idag ett av över 200 internationella företag som aktivt valt att vara med och arbeta för en bättre och säkrare klädindustri. Av de 200 företag som är med i Accordet är 16 svenska, 7 danska, 3 finska, 3 norska och 63 tyska. Totalt ingår 1 600 fabriker i programmet och nästan 114 000 brister med behov av åtgärder har identifierats vid de tre olika typerna av inspektioner som görs på varje fabrik (byggnad, brand och el). 

 

Gina Tricot har idag åtta aktiva leverantörer i Bangladesh. Samtliga omfattas av Accordet. Även de fabriker som Gina Tricot för närvarande inte har någon produktion hos, dvs. inaktiva fabriker, omfattas av den pågående uppföljningen av gjorda inspektionsrapporter. En stor utmaning har varit den ursprungliga tidplanen. Bl a har branddörrar och brandskyddsutrustning importerats från andra länder och inspektioner samt godkännande av genomförda förbättringar har tagit längre tid än ursprunglig plan.

 

Totalt har Gina Tricots leverantörer nu åtgärdat 69 procent av sina brister som noterats vid de olika inspektionstillfällena (medel för alla företag i Accordet är 55 procent, okt 2016).

 

För mer info se: www.bangladeshaccord.org.
Accordets kvartalsrapporter;  Progress | The Bangladesh Accord

Läs mer om hållbar produktion i vår hållbarhetsredovisning!