Certificate on the Wall!


Under en tid har vi jobbat med en tydligare struktur för miljöarbetet på vårt huvudkontor – och äntligen är vi klara och kan hänga ett miljödiplom på väggen!
 
Vägen fram till ett diplom består av att kartlägga verksamhetens miljöpåverkan för att kunna förbättra miljöarbetet. En lång process, där bland annat alla medarbetare på huvudkontoret har fått gå miljöutbildning. Nu har alla koll på grundläggande miljöfrågor, hållbar utveckling och hur vi ska göra för att bli ännu bättre på att spara energi.
 
– Miljödiplomet är ett synligt resultat av allt arbete vi lagt ned de senaste åren. Allt från avfallshantering till uppföljning av miljöaspekter har förbättrats, säger Anna-Karin Wårfors, CSR-chef.
 
Vår diplomering följer kraven i Svensk Miljöbas och bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS.