CERTIFICATION – IS IT NECESSARY?


All ekologisk bomull på Gina Tricot är certifierat ekologisk. Med ekologisk menas att bomullen är odlad utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel – men vad betyder det att den är certifierad?

 

”För oss är certifieringen oerhört viktig”, säger Marcus Bergman på Gina Tricot. ”I korthet är certifieringen ett kontrollsystem som följer bomullen från fältet, via rensning, spinning, vävning/stickning och tillverkningens alla steg. Med andra ord ger den oss trygghet i att vår produkt verkligen är gjord av ekologisk bomull – det är ju inget som kan avgöras med blotta ögat.”

Från det att ekologisk bomull först gjorde entré på marknaden, i mitten av 1980-talet, har olika metoder att säkra att bomullen verkligen är ekologisk funnits. Det har ibland lett till oklarheter, både inom branschen och framförallt hos de kunder som verkligen vill ha en ekologiskt framställd produkt.

 

 

”2006 samlades branschen i GOTS”, berättar Marcus Bergman. ”Förkortningen står för Global Organic Textile Standard, och det är precis vad det handlar om. En enda märkning överallt. Det har verkligen betytt mycket för oss – och för branschen som helhet. Genom GOTS vet inte bara att bomullen är ekologisk, utan också att hela tillverkningen har skett i enlighet med uppsatta kriterier – man har alltså inte förstört en bra råvara med massa dåliga processer. Vår medvetna kund uppskattar denna trygghet – och för oss är GOTS också en kvalitetsfråga. Våra nya underklädessläpp visar verkligen hur bra det blir när vi säkrar upp hela produktionskedjan – en schysst produkt i snygg form!”