CERTIFICATION – WHAT DOES IT MEAN IN PRACTICE?


Under sommaren 2013 startade en av våra underklädesleverantörer i Kina upp processen med att certifiera en av sina fabriker för produktion av ekologisk bomull. Denna certifiering är nödvändig för att hantera och producera produkter som har ekologisk märkning i butik.

 

Processen innebär att en viss del av fabriken avsätts för hantering av materialet i ekologisk bomull, detta för att undvika att några förväxlingar sker.  Det ställs krav på att det avgränsade området ska vara rent och välorganiserat.  De anställda på kontoret och i fabriken djupintervjuas och får en grundlig utbildning om ekologisk bomull av certifieringsföretaget. Deras kunskaper testas även efter utbildningen med ett teoriprov.

 

Efter godkänd certifieringsprocess får produktionsenheten certifikat för att producera produkter i ekologisk bomull under ett år. Därefter måste en ny revision ske.

 

Certifieringsprocessen för vår leverantör tog drygt tre månader och kostade ungefär 5 000 USD. Våra första underkläder i ekologisk bomull kommer i butik i januari 2014.