Dhaka denim


Under en produktionsresa till Dhaka besöker Gina Tricot en av Bangladesh största väverier av denimtyg. Vi träffar fabrikens direktör Jamal utanför Dhaka, i Bangladesh för att prata om vattenförbrukning, kemikalier, utmaningar och trender inom denimproduktion.  Fabriken har närmare 850 anställda och producerar ungefär 55 000 meter tyg per dag. Företaget har sedan starten 2000 valt att prioritera den senaste tekniken för att minska produktionens miljöpåverkan och energiförbrukning.

 

Klicka här för att se en film från produktionen och vår intervju med Jamal. Filmen hittar du via filmsymbolen vid Bangladesh som heter ”Dhaka Denim”. Här hittar du också klippet ”How to make denim” som visar hur det går till att väva och bereda denimtyg.


Ungefär hur mycket vatten används i produktionen av denimtyg? 
Vår produktion förbrukar cirka 1200m3 per dag vilket innebär 1m3 per 45 meter tyg. De flesta olika typer av tyg kräver ungefär samma mängd vatten i tillverkningen. Ungefär 10 procent av vår tillverkning består av ofärgat tyg och där är vattenförbrukningen betydligt mindre.


Finns det några möjligheter att minska mängden vatten som används?
Ja, olika typer av maskiner kräver olika mängd vatten och vi försöker alltid att använda maskiner med den senaste tekniken. Vi återanvänder vattnet som kondenseras från maskinerna genom att samla upp ångan och använda vattnet igen. Vi återanvänder även det vatten som behövs för avkylning.


Vilken typ av vattenreningssystem använder ni?
Då vattnet i Dhaka är mycket hårt krävs det att vattnet pH-balanseras innan det används i produktionen. Efter att vattnet använts renas det i vår egen ETP[i] anläggning. Vi kan rena cirka 30m3 per timme. Allt vatten renas enligt Bangladesh lagkrav och kvaliteten på det renade vattnet kontrolleras regelbundet av regeringen.  Kraven på vattenrening är höga både från regeringen och från våra kunder.
 

Vilka kemikalier används i tillverkningen av denimtyg? Vilka processer kräver mest kemikalier? 
De färgämnen vi använder är syntetisk indigofärg och flytande svart sulfur. Vi använder också natriumhydrosulfit, kaustiksoda, glukos, stärkelse och mjukmedel. De flesta kemikalier används under infärgning och slutfinishering men även en del i stabilisering av tyget efter vävning.


Hur kontrollerar ni de kemikalier som används?  
Alla kemikalier vi använder är in enlighet med de krav som ställs från Öko-Tex, GOTS och REACH. De flesta kemikalier tillverkas i Tyskland, Spanien, Italien och Australien. Endast indigo köps från Kina. Bomullsgarnet vi använder kommer till största delen från Pakistan och Indien.


Vilken process i tillverkningen är mest arbetskraftintensiv? Vilken del kräver mest energi?
Hos oss är det flest personer involverade i vävningen då vi har 180 vävmaskiner och vad gäller energiåtgång kräver infärgningen och stabilisering av tyget mest energi i form av vatten, ånga och elektricitet.
 

Vilka investeringar har ni gjort i ny mer miljövänlig utrustning?
Vi har sedan starten år 2000 medvetet försökt välja så miljövänlig utrustning som möjligt. Våra maskiner för infärgning av varpen har ett slutet vattensystem som kräver mycket mindre vatten, då man med stängda system inte behöver doppa tråden lika många gånger i färgbadet och genom att systemet är stängt oxiderar inte färgen lika lätt vilket resulterar i att ungefär 30 procent mindre salter behövs.  Det vanligaste sättet att färga denim idag är med öppna vattensystem som kräver betydligt mer vatten och mer salt. Vi använder även glykosbaserat reduktionsmedel vilket är miljövänligt.  För drygt 5 år sedan hade vi möjligheten att börja använda flytande svart färgämne tillverkat i Spanien, vilket är mycket mer miljövänligt än svart färg i fast form. Det var en stor positiv förändring för oss.

 

Vilka förändringar planerar ni att genomföra framåt för att minska er miljöpåverkan och minska energiförbrukningen?   
Vi är övertygade om att kraven och medvetenheten vad gäller miljöfrågor och hållbar produktion bara kommer att öka så vi fortsätter så som vi startade med att försöka hitta de mest miljövänliga och energisnåla alternativen. Under 2014 planerar vi att börja använda nya färgmaskiner som beräknas förbruka 40 procent mindre energi och också kräva 40 procent mindre kemikalier än de vi har idag. Vi hoppas också att det dyker upp fler mer miljövänliga flytande kemikalier för färgning på marknaden då dessa kräver mindre vatten. Idag finns ett fåtal leverantörer för denna typ av färg så tillgången är begränsad och priset högt. Dock finns det redan nu bra miljövänliga kemikalier med REACH, GOTS och Öko-Tex standard.

 

[1] ETP-Effluent Treatment Plan,  Reningsverk speciellt anpassat för vatten som använts inom industriell tillverkning.