Dhaka - our response


Borås Tidnings reportage från Dhaka belyser några av de utmaningar som finns i Bangladesh och textilindustrin där. Att Bangladesh är ett fattigt land vet alla vi som varit där och som dagligdags arbetar med att vara en positiv kraft i landet. Artikeln i Borås Tidning ger dock inte en rättvisande bild av Gina Tricot. 

 

En stor del av artikeln baseras på uppgifter kring företaget Tamishna Group. Gina Tricot gjorde under årskiftet 2010/11 en provorder på halsdukar hos detta företag. En provorder läggs alltid som en utvärdering av eventuella leverantörer och vi valde i samband med detta att inte använda oss av Tamishna Group som leverantör och har varken förr eller senare haft någon kontakt med detta företag. 

 

Vi arbetar med ett konsekvent regelverk i form av uppförandekoden och vårt medlemskap i BSCI. Vi är dessutom aktiva medlemmar av The Accord on Building and Fire Safety. Denna organisation arbetar med att inspektera byggnader och säkerställa säkerheten genom konkreta åtgärder. 

 

Att brister upptäcks och åtgärdas är positivt. I fallet med leverantören Shinest var den stora anmärkningen i Accordets rapport att man hade en vattentank på taket, som riskerade innebära en för stor belastning påbyggnaden. Rutinen är att denna typ av tank töms under vidare kontroller av byggnaderna. Detta är också gjort.

 

Ett annat exempel på hur vi bidrar till positiv utveckling är vårt arbete med att tillsammans med UNICEF driva 150 förskolor i Dhaka. Vi är djupt engagerade i Bangladesh och arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättringar. 

 

Vi är del av en positiv utveckling i Bangladesh. Textilindustrin skapar välstånd i ett land som historiskt sett varit mycket fattigt, men tack vare klädtillverkningen är på stark frammarsch. Gina Tricot är en del av lösningen på Bangladesh problem – Gina Tricot är inte problemet i sig.