Don´t blast


Det finns många sätt att få till slitningar på jeans. Ett exempel på en dålig metod är sandblästring, vilket innebär att man med tryckluft och blästringssand nöter bort färg ur tyget. Arbetet är mycket farligt eftersom de anställda kan dra in sandpartiklar i lungorna vilket i sin tur kan leda till lungsjukdomen silikos, eller stendammslunga. Av den anledningen tillåter Gina Tricot inte sandblästring.
Sedan 2010 har vi som en del av det avtal vi har med våra leverantörer reglerat att leverantören inte får använda sig av sandblästring. Förbudet omfattar även leverantörens eventuella underleverantörer.
 
Förbud är en sak, men vi vill även få leverantörerna att förstå varför metoden inte ska användas. Det kan vara svårt att se om ett par jeans är sandblästrade eller om en annan metod har används. Därför följer vi upp produktionen och kontrollerar vilka tillverkningsmetoder som leverantören har tillgång till.
 
Det finns flera alternativa metoder för att få fram slitningar. Man kan använda sandpapper, laser, tvättning och/eller kemikalier. Turkiet, vår största inköpsmarknad för jeans, införde ett förbud mot sandblästring 2009. Anledningen till att metoden finns kvar i andra produktionsländer är att det är en relativt billig och snabb metod för leverantören. Det saknas också kunskap om hur farlig metoden är. Vi hoppas på ett globalt förbud så att metoden försvinner helt från all jeansproduktion.