FINALLY – OUR OWN WAREHOUSE!


Gina Tricot har nyligen invigt ett splitter nytt lager i egen regi. Strax utanför Borås samlas alla sändningar från våra leverantörer och sorteras, för att därefter skickas ut till butiker i fem länder. ”Vi har anställt 40 personer till vårt eget lager”, berättar Petri Ventelä. ”Ett mycket stort steg, men helt avgörande för att kunna nå de förbättringar vi har tänkt oss när det kommer till hela logistikkedjan. Vi har exempelvis redan sett över förpackningar och rutiner för ompackning och kunnat förbättra verksamheten. Att alla vi som jobbar med lagret är anställda av Gina Tricot skapar laganda och ansvar – varje detalj räknas!”