FROM WOOD TO FIBER


100% cellulosa är råmaterialet och den grundläggande komponenten i den moderna fibern Lyocell. Det är en fiber som härstammar från naturen, men som med hjälp av modern teknik framställs på konstgjord väg. På grund av stora tekniska framsteg inom fibernindustrin har tillverkningsprocessen av Lyocell gjorts möjlig, det är helt enkelt ett uråldrigt material som fått nytt användningsområde med hjälp av dagens teknik.
Vi på Gina Tricot använder oss endast av Lyocellfibern TENCEL®.
Primärt är det Eukalyptusträd som är basen för fiberproduktionen av TENCEL®. Eukalyptusträdet är ett väldigt snabbt växande träd som inte kräver någon konstbevattning och har samtidigt mycket hög avkastning. Det leder förstås till många miljömässiga fördelar. Träden kan dessutom odlas på områden som annars är svåra att odla på, där vare sig mat eller bomull kan växa.
 
Väl i den högteknologiska produktionen blandas flisor från träden med vatten och aminoxid, som tillsammans löser upp flisorna och bildar en träfibermassa. Massan spinns sedan ut i fiberform genom extrudering. Träfliset till TENCEL®produktionen kommer från Europa, Amerika och Sydafrika. Träfibermassan produceras sedan i stora moderna anlägganingar belägna i Österrike och Tjeckien.
 
Produktionen sker i ett slutet system och man kan återanvända nästan 100% av de kemikalier och det vatten som används! Det blir också mycket små mängder spill från processen. Dessa fördelar leder såklart till att vi sparar jordens vattenresurser och att kemikalieanvändningen hålls minimal.
 
Fibern och tyget använder vi sedan i vår produktion för att skapa snygga, sköna och miljövänliga TENCEL®plagg. De positiva egenskaperna med ett TENCEL®plagg är många, känslan är len som silke och sval som linne. Plagget kan absorbera stora mängder fukt som sedan snabbt transporteras och evaporeras, en egenskap som ger en behaglig och jämn temperaturnivå mot huden.
I slutfasen av TENCEL®produktens livscykel är fibern dessutom återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar till 99%.
 
TENCEL® är en Lyocellfiber från Lenzing.