GINA <3 FARMERS


Bomull är en av världens viktigaste grödor. 250 miljoner människor är beroende av bomullsodling för sitt uppehälle och utan bomull hade det inte funnits en modeindustri. 

 

Samtidigt är bomullen ifrågasatt. Barnarbete och andra sociala problem är alltför vanliga på världens bomullsfält. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel används i alltför hög utsträckning och på ett felaktigt sätt. Och den höga vattenåtgången i odlingen är ett problem på många platser. 

 

Alla dessa problem tacklas av organisationen Better Cotton Initiative som utbildar bomullsodlare i viktiga frågor som: varför det är viktigt att barnen får tillgång till skolgång, hur man ska handskas med jordbrukskemikalier på ett ansvarsfullt sätt och hur man effektiviserar bevattningen av grödorna. 

 

Better Cotton Iniative växer fort. Under 2015 sträckte sig projektet över två miljoner hektar bomullsodlingar och involverade 680 000 bomullsodlare, vilket ledde till att det producerades 900 000 ton Better Cotton-bomull. Rent konkret betyder det mindre bekämpningsmedel, bättre vattenanvändning och ett bättre liv för de som arbetar längst och hårdast med våra kläder – bomullsodlarna. Expansionen möjliggörs av att stora företag och organisationer står bakom projektet. 

 

Gina Tricot har varit medlemmar i Better Cotton Initiative i fem år. Och för att kunna fullfölja våra åtagande i BCI samarbetar vi även med Cotton Connect. Igenom dem betalar vi något som kallas ”farmer support” - en av de viktigaste delarna i vårt BCI-medlemskap. De pengar vi betalar går till att utveckla bönders kunskap kring bomullsodling och hur de kan förbättra den. Målet är att bönderna får mer kunnande och kapacitet genom ekonomisk lönsamhet, miljömässigt hållbara och socialt acceptabla produktionsmetoder. 

 

Tillsammans med Cotton Connect utbildas bönder i ett område i västra Indien som heter Gujarat. Totalt i vårt projekt deltar nu cirka 2000 bönder i utbildningarna, och antalet ökar för varje år som projektet pågår. 

Vi är stolta över att så ett frö för bättre bomull!