GO EAST!


Turkiets textilindustri har länge varit centrerad till Istanbul, där fabrikerna ibland ligger mitt i den historiska staden. Nu börjar dock rörelsen österut – allt fler tillverkare etablerar fabriker i landets östra delar, där skattelättnader gör det förmånligt att starta tillverkning.

 

”Tillvaron i östra Turkiet är på många sätt annorlunda än i Istanbul”, berättar Gina Tricots hållbarhetschef Marcus Bergman. ”Jag kommer just från staden Batman, som för bara tiotalet år inte hade någon textil tillverkning utan levde av oljefyndigheter. Här finns nu en hel del textilfabriker och tillverkarna har chansen att bygga bra fabriker. Sedan gäller det att ta den chansen och här är det också de internationella klädföretagens ansvar att ligga på och försöka påverka. Både när det gäller arbetsmiljö och vilka typer av material man arbetar med.”

 

När det kommer till arbetsmiljön arbetar Gina Tricot med en uppförandekod som bygger på medlemskap i initiativet BSCI. Den stora styrkan med detta är att uppförandekoden delas med andra företag och på så vis får kraft och blir genomförbar. Även materialvalen omfattas av internationella system. Marcus Bergman berättar:

 

”Vi var i Batman för att hjälpa till med att certifiera en av våra leverantörers fabriker att kunna använda ekologisk bomull och reste tillsammans med personal från det oberoende schweiziska certifieringsorganet IMO. Det gäller att kunna skilja den ekologiska bomullen från vanlig bomull i varje produktionssteg. Till hjälp har man certifieringssystem, i detta fall OCS, som står för Organic Content Standard. Man går igenom både hur materialen redovisas i papper och bokföring och hur den hanteras rent praktiskt. Allt för att skapa säkerhet kring att det verkligen är ekologisk bomull i produkten.”