HISTORY AND FUTURE IN INDIA


I Indien är textil produktion både historia och framtid. Den indiska bomullen ersatte den amerikanska som exportvara till Europa under slutet av 1800-talet – och kan sägas vara den bomull som verkligen var råmaterialet till den industriella revolutionen. Idag är det dock inte bomull som huvudsakligen exporteras från Indien – utan färdigproducerade plagg.

Indiska textilindustrier tillhör idag de världsledande – och har integrerat råvaruförsörjning, spinning, vävning och sömnad. En stor skillnad mot förr – då bara råvaran exporterade och värdet på produkten uppstod någon annanstans.

”Vi ser dock fortfarande stora hållbarhetsproblem i Indien”, säger Marcus Bergman på Gina Tricot. ”Framförallt är det uppenbart att spinnerier, väverier och syfabriker kommit långt när det gäller socialt ansvar, men att bomullsfält och bomullsrenserier alltför ofta fastnat i 1800-talet. Det visar på att Indien är ett land med inte bara stora geografiska avstånd, utan även mycket stora sociala avstånd.”

Den svåra frågan om barnarbete blir extra aktuell i Indien. Av världens över 200 miljoner barnarbetare arbetar två tredjedelar i jordbruket. I ett land som Indien, där jordbruk är en avgörande del av samhällsekonomin samtidigt som jordbruket är socialt underutvecklat, ökar risken för barnarbete.

”En viktig del av projektet Better Cotton Initiative handlar om att ge bomullsodlarna förutsättningar att inte använda barnarbetare”, berättar Marcus Bergman. ”Gina Tricots utbildningsprojekt i Gujarat handlar delvis om detta och vi tycker detta är en av de mest angelägna frågorna. Det handlar om att stärka bomullsodlarens ekonomiska situation genom lägre omkostnader och högre avkastning – men också att förmedla varför skolgång och inte arbete bygger nästa generations möjligheter till bra försörjning. Barnarbete är ibland en djupt rotad tradition, så det gäller att arbeta långsiktigt.”