kid's rights


Utbildning är grunden till välstånd – både genom att skapa bra förutsättningar för framtiden, men även genom att skydda barn mot barnarbete. Därför satsar Gina Tricot tillsammans med UNICEF på förskolor i Dhaka.

Dhaka är en stad utan egentlig medelpunkt – endast affärs- och diplomatkvarteren i Banani och Gulshan skiljer ut sig från resten av staden med grönska, muromgärdade kvarter och några höga byggnader. Annars är Dhaka ett exempel på det som brukar kallas ”urban sprawl”, en horisontell utbredning av byggnader och verksamheter som växer kontinuerligt – utan någon egentlig planering.

Ett av dessa områden är Rupgonj. Här, bland trånga gator, gränder och innergårdar, ligger det hus i korrugerad plåt som rymmer en av de 150 förskolor som Gina Tricot finansierar och som drivs av UNICEF, tillsammans med lokala organisationer.

Just denna dag är det läs- och skrivkunskaper som står på schemat – man förbereder barnen för den riktiga skolan. Varje elev får föreställa en frukt  - och i tur och ordning reser sig flickorna och pojkarna och berättar om just sin frukt och hur man stavar till fruktens namn. Sedan sjunger de en liten sång om mango, om ananas och om banan och så vidare.

Det är en ovanlig miljö för oss. Klimatet just innan monsunregnen är oerhört hett och fuktigt och taket i plåt gör det lilla huset till något som känns som en bakugn. Vi svettas, men barnen och lärarna ser helt oberörda ut. Som brukligt är i Bangladesh, är barnen också påfallande prydliga – inte ett smutsigt eller trasigt byxknä kan anas. En verklig kontrast till svenska förskolor!

I Dhakas slumområden är det barnen som är de mest utsatta – ofta får barnen inte ens ett identitetskort och kommer aldrig in i förskolor eller skolor; detta trots att den allmänna medvetenheten om utbildningens betydelse är hög i Bangladesh. Gina Tricots förskolor har ytterst syfte att få framförallt flickor in i utbildningssystemet – detta genom att ge dem det behövda identitetskortet och de första åren i skolsystemet.

Det är en gripande upplevelse att se hur barnen lär sig läsa och skriva och hur de hälsar på oss med ”what is your name” och ”thank you” och ”please”. Detta i ett land där analfabetismen är runt 50 %.

Projektets kommer att resultera i att 22 500 barn kommer få tillgång till förskola – och resultaten hittills följer denna prognos. Förutom att komma in i utbildningssystemet skyddas dessa barn också mot barnarbete – vilket fortfarande är alltför vanligt i Dhakas slumområden.