Lenzing Viscose®


Kärt barn har många namn – och när det kommer till textila material finns det både varumärken och tekniska benämningar. En sådan grupp av material som det ofta talas om är viskos – där viskosmaterial ibland beskrivs som textilindustrins framtid och ibland som ett material som är miljö- och hälsofarliga. Vad gäller? 


Varumärket Rayon registrerades 1924 i USA och var benämningen på ett material som var ämnat att ersätta silke, först i strumpor och därefter i hela plagg. I Sverige kallades materialet till och med konstsilke, men den korrekta tekniska benämningen är viskos.  


Produktionen av vanlig viskos går till så att träflis, framförallt från gran, löses upp med hjälp av kemikalier. Från viskosmassan dras textila fibrer fram genom ett munstycke. 


Det stora problemet med tekniken är att det ämne som traditionellt använts – kolsulfid – är skadligt för både miljön och för de som arbetar i fabrikerna. Därför är det för oss som modeföretag oerhört spännande med den utveckling som skett de senaste åren – och som sker just nu med betydligt mer miljövänliga alternativ. 


Gina Tricot har beslutat att på sikt fasa ut den vanliga viskosen och till så stor andel som möjligt enbart använda viscose från det schweiziska företaget Lenzing. Lenzing Viscose® kommer även den från träflis, men träden har i största möjliga mån odlats i hållbart certifierade skogar. På så vis vet vi att odlingen har haft en mindre miljöpåverkan än traditionellt skogsbruk och att framställningsprocessen varit skonsam för miljön.