LOGICAL LOGISTICS


Sedan ett år tillbaka har Gina Tricot en helt egen logistikverksamhet, strax utanför Borås. Men det är inget lager vi talar om, utan en verksamhet där ett dagligt flöde av varor kommer in från leverantörer i hela världen, sorteras och skickas vidare i rätt sortering till 185 butiker i fem länder.

 

Alla dagar på året är här hektiska dagar – tempot är högt och att logistiken fungerar är absolut affärskritiskt. ”Ibland säger man att vi håller på med fast fashion men det handlar inte så mycket om snabbhet som att rätt produkt ska vara på rätt plats i rätt tid”, säger Emma Garrote Fredman. ”Det är då man upplever att vi är snabba, men det handlar ju om noggrann produktionsplanering och att logistiken och produktionen hänger ihop. När det nu är nyår i Kina märker vi verkligen hur viktigt det är att planera långt i förväg. Man kan säga att det kräver långt arbete för att vi ska vara snabba!”