Organic cotton


Bomull är en av de mest använda fibrerna i Gina Tricots produkter. Därför har vi sedan länge valt att arbeta med ekologisk bomull för att minska vår miljöpåverkan. 


När man odlar ekologisk bomull används en kombination av växelbruk och naturlig gödsling som skapar ett hållbart jordbruk. Detta innebär minskad användning av jordbrukskemikalier vilket är bra för miljön. Det gör att man bibehåller en naturlig balans på och runt fälten och kan bevara artrikedomen som finns där.


Dock kräver ekologisk bomull ofta mer manuell arbetskraft än konventionell odling – framförallt vid plockningen. Dessutom måste den ekologiska bomullen behandlas separat, från bomull som inte är ekologiskt odlad, genom hela kedjan för att kunna bli certifierad av ett oberoende kontrollorgan. Detta gör att den ekologiska bomullen är dyrare än vanlig bomull. De mest kända certifieringarna är OCS (Organic Content Standard) samt GOTS (Global Organic Textile Standard).


Det finns alltså ingen teknisk skillnad mellan ekologisk bomull och vanlig bomull, men vi väljer att köpa ekologiskt för att vi bryr oss om miljön och om människorna som jobbar på bomullsfälten.