Organic Cotton – Better for the Environment?


Ekologiskt låter ju bra, men vilka är egentligen fördelarna med ekologisk bomull?

– Givetvis är minskad användning av jordbrukskemikalier bra för miljön – framförallt när det handlar om bevarad artrikedom och naturlig balans på och runt fälten, säger Marcus Bergman, hållbarhetschef på Gina Tricot.  Kombinationen av växelbruk och naturlig gödsling skapar ett hållbart jordbruk, men man måste komma ihåg att framgångsrik ekologisk odling också handlar om att odla på rätt plats, där de naturliga förutsättningarna finns. Ekologisk odling är ingen patentlösning som funkar överallt. Vi tycker det behövs även andra material, alternativ till bomullen.

Ekologisk bomull kräver ofta mer manuell arbetskraft än konventionell odling – framförallt vid plockningen. Dessutom måste den ekologiska bomullen behandlas separat från bomull som inte är ekologiskt odlad – och detta genom hela kedjan, från plockning till rensning, spinning, stickning eller vävning – och slutligen på produktnivån. På grund av detta är den ekologiska bomullen ofta dyrare än vanlig bomull.