Gina Tricot och QuizRR i Bangladesh


QuizRR – de båda R:en i företagsnamnet står för Rights & Responsibilities och består av tre delar. Det digitala utbildningsverktyget med filmer och frågor på surfplattor som utbildar anställda inom tillverkningsindustrin, mätbarhet och rapporter samt en webbplattform där leverantörer och globala köpare möts.

 

QuizRR skapar transparens och möjlighet att genom data som samlas in, verifiera företagens utbildning och utveckling. Samtidigt blir QuizRR ett mätbart verktyg för utbildning av leverantörernas anställda inom områden som arbetsvillkor, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter.

 

I augusti 2016 rullades piloten i Bangladesh av QuizRR Rights and Responsibilities ut på 11 fabriker med 5 nordiska köpare/företag i spetsen. Gina Tricot är med och har 2 fabriker som testkör QuizRR för att utbilda arbetare på fabriker om deras rättigheter och skyldigheter. Piloten pågår under 3 månader på 2 fabriker i Bangladesh. I dagsläget har över 1 200 arbetare utbildats inom områden som brandsäkerhet samt arbetsvillkor, och utbildningen fortsätter.