Reduce, Re-use, Recycle!


Återanvändning är en viktig del i framtidens hållbara mode och ett utmärkt exempel på hur företag, kunder och organisationer kan samarbeta.

”För att framtidens mode ska vara hållbart krävs att vi arbetar på tre fronter”, säger Marcus Bergman, hållbarhetschef.

”Vi måste reducera varje enskilt plaggs miljöpåverkan. Detta genom att välja hållbara material, tillverkningssätt och transportsätt – men givetvis också genom att göra plagg som kunden verkligen tycker om och som håller rätt kvalitet. Dessutom behövs det system för ökad användning av varje plagg. Här har biståndsorganisationerna en viktig roll. Vi behöver dock mer utveckling av tekniska system för materialåtervinning. Dagens system fungerar för att göra stoppnings- och isoleringsmaterial och liknande produkter, men vi vill ju allra helst göra nya plagg av återvunnet material.”

 

Vad krävs?

 

”Det finns flera lovande projekt, till exempel att ”smälta ned” bomullsmaterial till viskosmassa. Ännu så länge är dessa projekt dock inte kommersialiserade. För att så ska kunna ske behövs insamling i mycket störres skala. Därför börjar vi ta emot plagg redan nu och vi ser det som positivt att fler företag gör samma sak. Därför spelar det heller ingen roll vad det är för slags plagg som lämnas in – det viktiga är att fler och fler plagg kommer in i systemen, istället för att bara slängas. Just nu pågår en omställning av hur vi ser på insamling av plagg. Det märks redan att detta kommer bli ett helt vardagligt beteende i framtiden, precis som till exempel pappersinsamling.”