ROAD TRIP INDIA


Denna vecka är vi i Indien och förbereder nästa års produktion av lädervaror. För att säkerställa att garverierna håller måttet gör vi personliga besök. 

 

”Läder är ett premiummaterial som vi använder för att skapa produkter som håller länge och blir bättre ju mer man använder dem”, säger Marcus Bergman. ”Därför är det viktigt för oss att gå igenom produktionen extra noggrant.  Vi besöker därför alla garverier som gör läder åt våra leverantörer och ser över allt från arbetsmiljö till kemikaliehantering.” 

 

Indien är ett av världens ledande länder när det kommer till just läderproduktion. Här finns en lång tradition av att garva läder och göra produkter av läder. Samtidigt är spännvidden stor mellan olika typer av produktion: 

 

”Indien är ett gigantiskt land. Egentligen är det så stort och mångfacetterat att man inte kan tänka på det som ett enskilt land. De olika områdena och delstaterna har olika språk, olika kultur, olika religioner, olika ekonomi och olika förutsättningar. Det avspeglas också i standarden på produktionen. Här finns lädergarverier som är långt framme när det kommer till arbetsmiljö och miljöfrågor, men det finns också ställen som inte motsvarar våra krav. Det gäller alltså att vara på plats, resa runt och se med egna ögon hur läget är. Det är många timmar i tåg och bil, men resultatet är verkligen värt det – en produkt som vi och våra kunder är stolta över!”