SMARTER, FASTER, GREENER


Logistik är en framgångsfaktor för alla företag – något som blivit allt mer uppenbart de senaste åren. Gina Tricots hemstad, Borås, är en unik stad när det kommer till detta. Med månghundraårig erfarenhet av handel, och som ett traditionellt centra för postorderverksamhet, finns här stor kompetens när det kommer till effektiv logistik.

 

”Sambandet mellan logistik och hållbarhet blir allt mer aktuellt”, säger Petri Ventelä, logistikchef på Gina Tricot. ”Det är faktiskt så fint att detta är ett område där det är lönsamt att vara hållbar. Genom smarta val av transportsätt och bra ordning på lagerverksamheten bidrar man till effektivt utnyttjande av allas våra resurser.”

 

För ett modeföretag är tid inte bara pengar – en förutsättning för att jobba med mode är ju att leverera rätt produkt i precis rätt tid. Med tanke på de långa produktionskedjorna i klädbranschen blir logistiken en helt affärskritisk verksamhet. ”Att öka precisionen i leveransen är ett kontinuerligt arbete”, berättar Petri Ventelä. ”Vi kan alltid bli bättre och därför är logistik så kul att arbeta med. Mätbara förbättringar är alltid en sporre!”