HållbarhetsredovisningEN 2012


I dagarna presenterar vi vår första hållbarhetsredovisning. Den visar vad vi uppnått i arbetet med att vara ett hållbart företag. Genom att redovisa resultat på hållbarhetsområdet kan vår omvärld se hur det går för oss – och vi kan enklare se vad vi ska fokusera på i framtiden.

Rapporten är gjord enligt den internationella standarden GRI, Global Reporting Initiative. GRI är en internationell, icke-vinstdrivande, organisation som utvecklats till ett av världens mest använda ramverk för hållbarhetsrapportering. Genom att använda denna standard får vi en jämförbar rapport som är internationellt användbar.

Arbetet har gjorts tillsammans med Respect, som är välkända och respekterade konsulter på området. Jessica Boklund har varit ansvarig för arbetet hos Respect:

"Respect har haft nöjet att samarbeta med Gina Tricot inför deras första hållbarhetsredovisning. Gina är ett ungt och piggt företag med hjärtat på rätta stället. De är nyfikna, drivna och vana vid modebranschens snabba puckar. Genom hållbarhetsredovisningen har Gina arbetat med att ytterligare strukturera upp sitt CSR-arbete. Vi är glada att omvärlden nu genom redovisningen får veta mer om vad Gina Tricot gör och vad man vill göra framöver, för att bidra till ett mer hållbart samhälle."

Förutom rapporten kan du läsa mer på:

http://respect.se/
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx

Våra kunder, olika organisationer och media är alla intresserade av vår verksamhet i stort – och vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsredovisningen är ett sätt för oss att vara ännu tydligare med hur vi ser på hållbarhetsfrågorna och ett bra sätt att skapa dialog med omvärlden. Vi tror att det blir allt viktigare för företag att vara öppna och inbjuda till samtal. Vi hoppas rapporten kommer bidra till detta! Internt är den viktig eftersom den summerar vad som åstadkommits under året och visar vad vi ska fokusera på i framtiden. Vi vill också göra det tydligare hur det går med de mål vi satt upp för socialt och miljömässigt ansvar.

Resultat?
Hållbarhetsredosviningen visar tydligt att vårt arbete mot mer hållbara material är viktigt. Genom att bidra till mer hållbara material kan vi som företag göra stor skillnad – men vi inser samtidigt hur lång denna resa är. Många processer i textil- och modebranschen bör förändras om vi ska kunna få tillgång till material som är mer miljövänliga och producerade på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Samarbeten är väldigt viktigt, något som redovisningen tar upp. Ett exempel är Better Cotton Initiative, som vi kommer satsa ännu mer på i framtiden.

Glädjande nog ser vi att vi inte slänger några överblivna varor alls

Vårt arbete med att se till att våra leverantörer följer vår uppförandekod fortsätter. Rapporten visar positivt nog att fler leverantörer nu ingår i BSCI, det samarbete som arbetar för bättre villkor i leverantörsledet och har en gemensam uppförandekod som grund för arbetet. Samtidigt ser vi att vi har en bit kvar innan alla leverantörer är kontrollerade och eventuella åtgärder genomförts. Arbetet fortsätter alltså!
Genom att välja båt- och tågfrakt istället för flyg kan vi minska vår miljöpåverkan. Vi måste bli bättre på detta.

Eftersom vi är ett internationellt företag med produktion på många håll i världen blir det mycket resor. Vi kan försöka minska dessa genom att kommunicera på andra sätt. Vi har investerat i en avancerad videokonferensutrustning. Glädjande nog ser vi att vi inte slänger några överblivna varor alls – allt som blir över skänker vi till organisationerna Human Bridge och Fretex.

Vad gör vi framöver?
Vi är stolta och glada över att vi ser resultat av hållbarhetsarbete – i rapporten framgår klart att detta arbete är strategiskt prioriterat för företaget och att vi har en stark organisation på området. Samtidigt ser vi hur hela branschen är inne i en omvandling. På materialsidan är hela branschen överens om att förändring är nödvändig. CSR-arbetet har gett resultat inom produktionsledet, men vi ser samtidigt att alltför många textilfabriker fortfarande är osäkra och orättvisa arbetsplatser. Vi behöver ytterligare samarbete med andra företag och organisationer – mycket för att kunna påverka gemensamt för bättre villkor och bättre löner i industrin generellt.

För att Gina Tricot ska vara i framkant på hållbarhetsområdet har vi i samband med arbetet med  hållbarhetsredovisningen tagit fram en strategi och ett arbetssätt för hållbarhetsfrågorna på lång sikt. Denna hållbarhetsstrategi sträcker sig 15 år framåt i tiden och innehåller planer för produkter, material, leverantörer, marknadsföring, transporter och återvinning. Med andra ord ett rejält tag om hållbarhetsfrågorna!

Ladda hem hållbarhetsredovisningen här (PDF)