THE GOOD AND THE BAD


”Hållbarhetsredovisningen är ett bra sätt att tydliggöra både det vi lyckats med och där vi behöver förbättra oss”, säger Marcus Bergman, hållbarhetschef. ”Några saker vi är nöjda med att vi genom det så kallade Good Index nu har ett tydligt sätt att synliggöra och mäta hur enskilda beslut får konsekvenser i vår miljöpåverkan, vår eget lager som gett oss bättre kontroll och fler möjligheter att minska miljöpåverkan från transporter, och att vi under 2013 lyckades fatta ett tydligt beslut i att välja bort material från djur och på så sätt fästa uppmärksamheten på djurrättsfrågor.

 

Vi är dock inte nöjda med att vi fortfarande flyger hem varor – även om andelen flygtransporter minskat är det fortfarande en för stor andel för att vi ska vara nöjda. Vi har även bommat på vårt mål kring andelen hållbara material i sortimentet. Sedan behöver vi bli bättre på att kommunicera hållbarhetsarbetet ut i hela organisationen. Detta är utmaningar vi arbetar på – och vi kan tack vare avstämningen som hållbarhetsredovisningen utgör konstatera att vi faktiskt blir bättre under 2014.”