Textilvärldens kalejdoskop


I hållbarhetsredovisningen för 2015 har vi valt att fokusera på textilvärldens mångfasetterade och kalejdoskopiska karaktär. Allt det vi kallar för hållbarhet kan inte beskrivas på samma sätt, eller mätas enligt samma måttstock. Vi måste våga prioritera för att behålla vårt fokus.

 

I denna hållbarhetsredovisning, som är vår fjärde, gör vi fyra nedslag i textilens ursprung för att ge en inblick i den komplexa värld vi verkar i. Vi berättar också om Gina Tricot-andan som gjort oss till ett av årets karriärföretag, om våra steg mot mer hållbara transporter och om utvecklingen av hållbara material. 

 

Våra målsättningar fram till 2028, det år då Gina Tricot fyller 30 år, kan sammanfattas i fyra punkter. År 2028 ska:

 

»» Alla produkter vara producerade i hållbara material

»» All produktion ske på ett hållbart sätt

»» Alla transporter ske med hållbara metoder

»» Alla produkter vara en resurs när kunden inte längre vill ha dem

 

Textil verksamhet påverkar vatten, jord och klimat och att göra avvägningar är alltid en utmaning. ”Det allra viktigaste är att vi genom vår verksamhet som modeföretag spelar en positiv roll”, säger Per-Johan Swartling, tillförordnad VD. ”Vi handlar med länder som befinner sig i en utsatt situation och vi menar att internationell handel gör världen bättre. Genom handel är vi en del av lösningen på de problem som följer i fattigdomens spår.”

 

Läs vår hållbarhetsredovisning här!