The Code of Conduct in China


Kina är den viktigaste inköpsmarknaden för BSCI:s medlemmar och också det land där organisationen är som mest aktiv när det kommer till revisionsinsatser – hela 80 % av alla revisioner sker i Kina.

AnnaKarin Wårfors, CSR-chef: ”Den största utmaningen är frågan om maxarbetstid”. Av Kinas 250 miljoner invånare på landsbygden arbetar 160 miljoner människor som migrantarbetare i andra orter än deras hemort. De vill ofta arbeta längre dagar för att kunna spara pengar och skicka tillbaka till sina familjer, även om arbetsdagarna blir längre än vad som är tillåtet. En annan utmaning är att uppförandekoden inte alltid förstås som ett utvärderingsverktyg för att kunna skapa förbättringar, utan ibland ses som bara ett krav för att kunna fastställa affärsrelationen.

De senaste åren har dock unga migrantarbetare börjat tänka annorlunda – man har fått större fokus på karriärmöjligheter, socialt skydd utöver löner, förbättrade fabriksförhållanden och inte minst utbildning.

Den största utmaningen är frågan om maxarbetstid

Det är tydligt att denna ökade medvetenhet innebär nya utmaningar för fabrikerna.”Det sätter också press på producenterna att öka sitt fokus på samhällsansvar. Det här får också ses i ljuset av att regeringen uppmuntrar textilfabriker att flytta från östra till västra delen av landet – vilket kommer förändra förutsättningarna också för det sociala arbetet.

Granskningsresultaten från BSCI visar att situationen i Kina har förbättrats de senaste åren. 2011 utfördes totalt 2 026 så kallade ”initialrevisioner” med resultatet att 33 % av de inspekterade enheterna klassades som ”bra” och 48 % som ”uppfyller inte kraven”. Det är en betydande förbättring sedan 2010, då 27 % klassades som ”bra” och 58 % klassades som ”uppfyller inte kraven”.

Förändringen kan bero på ökat erkännande för de här frågorna på lagstiftande nivå och på att konkurrenssituationen kräver att man förbättrar sig.