There is hope for bangladesh!


I textilindustrin är Bangladesh ett land som är ständigt aktuellt – det är här allt fler av världens plagg produceras – bara Kina är en större producent av kläder. Världens blickar riktas därför allt oftare mot Bangladesh och förhållandena där. I en serie artiklar berättar vi därför mer om läget i Bangladesh och hur vi som modeföretag ser på läget i landet.

Bangladesh är ett av världens fattigaste, mest folkrika och mest tätbefolkade länder. Befolkningen uppskattas till drygt 150 miljoner. De flesta i Bangladesh är muslimer men det finns även en liten del hinduer, buddister och kristna.

Bangladesh blev efter uppror och häftiga striden självständigt år 1971 efter att tidigare ha tillhört den av britterna koloniserade delen av Indien som kallas Bengalen sedan 1700-talet och sedan varit del av Pakistan sedan 1947. Hela 1970-talet i Bangladesh präglades av militärkupper och politiska oroligheter men valet 1979 resulterade i en civil regering vilket stabiliserade det politiska läget något men fortfarande är Bangladesh politiskt instabilt och präglat av korruption och ekonomiska svårigheter.

Landet ligger till stora delar på ett floddelta vilket gör att det varje år är stora problem med översvämningar som drabbar framför allt den fattigaste delen av befolkningen.

Många människor i Bangladesh försörjer sig på jordbruk men det finns även utvecklad industri inom konfektion, jute och livsmedel. Konfektionsindustrin är den industrigren som sysselsätter flest människor och de flesta textilfabriker ligger i och kring huvudstaden Dhaka.

Konfektionsindustrin tog fart under första halvan av 1980-talet och dess utbredning och utveckling har på många sätt förändrat det Bangladeshiska samhället framför allt genom att erbjuda jobb och försörjning för kvinnor. Genom att få ökade ekonomiska resurser har kvinnans status i samhället långsamt förbättrats.

Idag arbetar ungefär 4 miljoner människor inom konfektionsindustrin och nära 80% av dem är kvinnor. Man uppskattar att konfektionsindustrin indirekt har reducerat fattigdomen hos nära 50 % av den bangladeshiska befolkningen. Industrin står idag för cirka 80 % av landets exportinkomster.

Nu hoppas man på att konfektionsindustrin, med hjälp och påtryckningar från utländska kunder, framåt ska kunna bedrivas med  säkra arbetsförhållanden och med rimliga lönenivåer. Flera internationella initiativ är redan igång och en höjning av minimilönerna är nära att klubbas igenom.

Landet behöver också ta tag i problem med infrastruktur och att öka utbildningsnivåerna hos stora delar av befolkningen, men det finns hopp. Trots att Bangladesh fortfarande är ett mycket fattigt land har fattigdomen minskat och hälso- och utbildningsnivåerna har ökat i takt med att landets ekonomi förbättrats. Om utvecklingen fortsätter så finns det stora möjligheter för en ljusare framtid för Bangladesh.