Tools for a More Sustainable Production


Många modeföretag är i grunden handelsföretag – man designar kläder, låter en leverantör tillverka dem – sedan säljer man dem. Att ta ansvar för produktionen blir därför lättare sagt än gjort. En och samma leverantör har ju många kunder. Därför tycker vi att samarbete är bästa sättet att påverka.
 
Vad vi har upptäckt genom åren är att det inte räcker att ensam stå upp för ansvarsfrågorna. Ibland är både kontroll och utveckling av framtida ansvar enklare och mer effektivt att sköta tillsammans med andra.  Vi tror på samarbete.
 
Därför är Gina Tricot medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative. BSCI bildades 2003 och är en organisation som arbetar för att förbättra arbetsvillkor i leverantörsländer. Organisationen har över 900 medlemsföretag, vilka har bestämt sig för en gemensam uppförandekod.
 
”Vi har varit med i BSCI sedan 2008 och ser det som en verktygslåda för uppföljning och utbildning av våra leverantörer”, säger Anna-Karin Wårfors, CSR-chef på Gina Tricot. ”Medlemskapet ger oss kunskap att utveckla våra krav tillsammans med de övriga 900 medlemsföretagen. Vi blir del i ett system för att kontrollera hur situationen är i varje fabrik. Vi vill att våra leverantörer utvecklas och med BSCI blir de involverade på ett effektivt och bra sätt i processen. Det är ett samarbete – inte bara ett kravställande.”

bsci-information-sheet-.pdf