Transparens - årets buzzword


Ett av orden som använts flitigt under 2014 och som fortsatt bubblar under 2015 är ”transparens”, trenden att företag förväntas vara allt mer öppna med hur verksamheten ser ut och hur man påverkar omvärlden.

 

”Hållbarhetsredovisningen är ett exempel på hur vi redovisar vår påverkan på omvärlden”, säger Anna-Karin Wårfors. ”Vi får varje dag frågor från omvärlden och att kunna hitta alla hårdfakta på ett och samma stället är ovärderligt.”

 

I samma anda hittar den som är intresserad nu även Gina Tricots leverantörslista på hemsidan. ”Efter att ha sammanställt och säkerställt listan är vi nu glada över att kunna erbjuda alla möjligheten att se var någonstans Gina Tricots kläder sys. Att vara transparenta i så hög utsträckning vi kan är inte bara viktigt i det dagliga arbetet utan stärker oss också i att visa att vi menar allvar med våra ambitiösa mål för framtiden.”