What About Water?


Textilindustrin är mycket vattenkrävande. Tillsammans med ett trettiotal andra svenska textil- och läderföretag är Gina Tricot därför en del av Sweden Textile Water Initiative, som startade 2010. Under projektets första två år arbetade vi med att ta fram en guideline för en hållbar vattenhantering – och framförallt fick vi möjlighet att lära oss mer om de stora vattenpåverkande faktorerna i textil- och läderbranschen. Guidelinen för en mer hållbar vattenanvändning i produktionsleden är klar och i projektets fas 2 fokuserar vi på hur vi implementerar riktlinjerna i tillverkningsledet. Här finns mer info http://www.swedishwaterhouse.se/en/STWI/