What can we do about child labour?


En av de mest omdiskuterade frågorna i vår bransch är barnarbete. Å ena sidan hävdas att allt barnarbete är förkastligt – å andra sidan hör man ibland att barnarbete är bättre än alternativet, att familjen inte kan försörja sig alls.

I BSCIs uppförandekod, som är den som vi på Gina Tricot arbetar med, åtar vi oss att skydda barn från ekonomiskt utnyttjande och från att utföra arbete som sannolikt kommer att vara farligt, störa deras utbildning, eller skadligt för barnets hälsa och utveckling.

BSCI definierar ett "barn" som en person som är yngre än 15 år och accepterar ILO- undantaget som tillåter personer från 14 år att arbeta i vissa utvecklingsländer som Indien, Bangladesh och Pakistan. BSCI kräver också att särskilt skydd måste ges till unga arbetstagare (14-17 år). Det finns t.ex. särskilda regler för vilken typ av arbete en ung arbetstagare får ha och också krav gällande arbetstiden.

Hur är situationen i Indien?
I Indien, som i de flesta tillverkningsländer, finns utmaningar i leverantörsledet inom hälsa och säkerhet på arbetsplatserna. Dels vad gäller miljöhänsyn – men just i Indien finns en ännu större risk för barnarbete än i vissa andra länder. Det beror på att barnarbete har funnits länge i Indien och att det är ett land med en socioekonomisk struktur som gör att barn alltför ofta tvingas arbete.

Det finns ett samtidigt ett växande engagemang bland de indiska företagen för CSR-frågor, framför allt inom områden där man samtidigt kan spara pengar, som till exempel att minska energianvändningen. Däremot är det överlag svårare att få igenom förändringar gällande arbetsförhållanden och annat som i större utsträckning har med kulturen att göra, till exempel gällande förbud mot diskriminering.

Vad kan vi som företag göra?
Av alla BSCI:s audits 2012 gjordes 7 % i Indien. För Gina Tricot är Indien en av de mindre inköpsmarknaderna, vi har idag ca 8 leverantörer, som finns framförallt i Delhi-området.

Alla våra leverantörer i Indien har gjort en BSCI-audit via en tredjeparts inspektör. När vi besöker fabrikerna har vi också vissa rutiner med syftet att förhindra barnarbete. Vi kontrollerar hur fabrikerna anställer nya arbetare och hur de fastställer åldern på arbetssökande. Vi ser t.ex. om det finns dokumentation om ID-kort för alla anställda. Vi försöker också vara uppmärksamma på hur arbetstagaren ser ut, detta är dock mycket svårt då de många gånger verkar yngre än de är. Vi gör också stickprov och kontrollerar ID-handlingar. Det är även viktigt att vi också för dialog med leverantören om deras ansvar bakåt i tillvekningsledet.

Om det skulle framkomma att det är barn som arbetar i fabrikerna så har vi riktlinjer för hur detta ska hanteras eftersom barnet måste tas bort från produktionen omedelbart. Anledningen till att barnet arbetar är oftast för att det måste bidra till att försörja en familj, eller att han/ hon är självförsörjande, och därför ska man säkerställa att hans/hennes lön betalas tills långsiktig lösning hittas. Vi ska också bidra till att hitta en tillfredsställande långsiktig lösning, med hänsyn till barnets ålder, sociala situation, utbildning, etc. Det allra viktigaste är att det vi gör leder till att förbättra, inte försämra, barnets situation. Om barnet är i skolåldern är målet att få tillbaka han/hon till skolan så fort som möjligt. BSCI har ett nätverk med organisationer som kan stötta på plats, vilket är viktigt.