WHAT IS SUSTAINABILITY REPORTING?


En hållbarhetsredovisning är en frivillig redovisning av hur vårt hållbarhetsarbete har gått under året – ungefär som en årsredovisning, som vi kan använda för att nå fram med information till våra medarbetare, kunder, media, olika intressentgrupper och leverantörer. Vår hållbarhetsredovisning för 2013 publiceras i månadsskiftet juni/juli.  

 

”I arbetet mot en hållbar utveckling är mätbarhet oerhört viktigt”, säger Anna-Karin Wårfors, CSR-chef. ”Genom att mäta våra åtgärder och presentera dem i redovisningsform kan vi visa för både omvärlden och oss själva vad vi åstadkommit och var vi behöver satsa framåt.”

 

Det viktigaste med en hållbarhetsredovisning är att den ger en korrekt och rättvisande bild av resultaten. Gina Tricots redovisning följer den så kallade GRI-standarden, ett rapportsystem som gör att redovisningen kan jämföras med andra företags redovisningar.

 

”I år har vi fördjupat arbetet med att intervjua medarbetare inför redovisningen, detta för att öka involveringen av flera avdelningar”, berättar Anna-Karin Wårfors. ”När redovisningen nu är klar ser vi verkligen bredden av vår verksamhet – och i hållbarhetsarbetet. Vi har många chanser att stå på det godas sida!”