WHY CERTIFICATION?


I grunden handlar ekologisk bomullsodling om att varken använda konstgödning eller kemiska bekämpningsmedel – istället använder man innovativa metoder som exempelvis skadedjursbekämpning med hjälp av lukt. Eftersom dessa metoder gör den ekologiska bomullen unik, jämfört med konventionell bomull, gäller det att se till att ingen kontamination sker. Den ekologiska bomullen måste därför behandlas separat genom hela produktionskedjan.

 

”De certifieringssystem som vi använder för att se till att bomullen kan garanteras vara ekologisk är GOTS och OCS”, berättar Marcus Bergman. ”Båda systemen bygger på tredjepartskontroll, det vill säga att en oberoende kontrollinstans verifierar att produkten kan spåras genom hela kedjan och uppfyller kraven. Spårbarheten garanteras genom att det utfärdas så kallade transaktionscertifikat i alla produktionssteg, från bomullsodlingen och framåt. Genom dessa kan man spåra bomullen tillbaka till fältet – en väsentlig skillnad mot vanlig bomull som ofta handlas som en helt anonym råvara. Som vi ser det är spårbarheten grunden för att kunna påverka, genom kunskap om förhållandena i varje produktionssteg kan man förbättra processerna. Det handlar ju ytterst om att se till att de som arbetar längst med produkten – bomullsodlarna – har så bra förhållanden som möjligt, både vad gäller miljö och hälsa. Att slippa kemiska bekämpningsmedel gör ju att både miljön och odlarna mår bättre!”