COMPETE & WIN


Got big weekend plans with your bestie? Then you need to get your weekend looks ready! We are now giving you and your bestie the chance to win makeup from Sephora and 50€ giftcards to shop new outfits from us! To join the competition all you need to do is visit our Instagram and motivate why you should win on our competition post. Competition ends midnight june 3rd, 2018. Terms and conditions apply. Good luck girls!
 


Gina Tricot förbehåller sig rätten att återanvända alla tävlingssvar i informations- och eller marknadsföringssyfte. Tävlingen är öppen för alla som är över 18 år. Anställda och familjemedlemmar till anställda får inte delta i tävlingen. Gina Tricot förbehåller sig rätten att utse tävlingens vinnare. Juryns beslut kan ej överklagas. Tävlingen pågår t.o.m. 3/6 2018. En ny vinnare kan komma att utses om villkoren inte uppfyllts eller om vinnaren inte kunnat nås. Tävlingsbidrag av oetisk eller kränkande karaktär kommer att tas bort. Vinsterna är personliga och kan inte bytas eller lösas in mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.