COMPETE & WIN

We are now giving 3 lucky winners the chance to win cases and stickers for themselves and their bffs from Printworks! To join the competition all you need to do is go to the competition post on our Instagram and follow the instructions. Competition ends midnight September 30,  2018. Terms and conditions apply. Good luck girls!
 

Gina Tricot förbehåller sig rätten att återanvända alla tävlingssvar i informations- och eller marknadsföringssyfte. Tävlingen är öppen för alla som är över 18 år. Anställda och familjemedlemmar till anställda får inte delta i tävlingen. Gina Tricot förbehåller sig rätten att utse tävlingens vinnare. Juryns beslut kan ej överklagas. Tävlingen pågår t.o.m. 30/9 2018. En ny vinnare kan komma att utses om villkoren inte uppfyllts eller om vinnaren inte kunnat nås. Tävlingsbidrag av oetisk eller kränkande karaktär kommer att tas bort. Vinsterna är personliga och kan inte bytas eller lösas in mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.