Lisää euro
Juuri nyt maailmassa on meneillään useita katastrofeja ja konflikteja, joista kärsivät eniten lapset. Koko joulukuun ajan voit lisätä ostostesi loppusummaan myymälässä 1 euron. Sillä tavalla voit osallistua UNICEFin työhön paremman maailman hyväksi.

 

 

Tänä vuonna olemme ylpeitä voidessamme juhlia 10-vuotista yhteistyötämme UNICEFin kanssa lasten oikeuksien suojaamiseksi, lasten auttamiseksi potentiaalinsa saavuttamisessa sekä lasten ja heidän perheidensä elämän parantamiseksi. Gina Tricot on osallistunut sekä taloudellisesti sekä yhteistyöllä eri hankkeiden puitteissa. Yhteistyön alusta lähtien Gina Tricot ja sen asiakkaat ovat avustaneet UNICEFin työtä yhteensä lähes 4 miljoonalla eurolla.

Gina Tricot’n rahoittama UNICEFin tämänhetkinen ohjelma Bangladeshissa on ollut käynnissä vuodesta 2016 lähtien ja suuntautuu kaupunkiyhteisöön Gazipur City Corporationissa, jossa tekstiilityöntekijät asuvat. Ohjelman tavoitteena on parantaa terveyspalvelujen, ruoan, veden, saniteettijärjestelmien ja koulutuspalvelujen saatavuutta 150 000 lapselle ja hoitajalle valikoiduilla kaupunkialueilla. Haluamme, että naiset, perheenjäsenet ja teini-ikäiset tytöt paikallisella tasolla tuntevat olonsa turvallisemmaksi ja vahvemmaksi voidakseen osallistua omaan elämäänsä vaikuttaviin tärkeisiin päätöksiin.

Covid-19-pandemian vuoksi projektia on jatkettu joulukuun 31. päivään 2022, ja viimeisen vuoden aikana Gina Tricot on suurentanut taloudellista tukeaan, mikä on mahdollistanut erilaisia toimia neljässä päiväkodissa, viidessä esikoulussa ja viidessä toisen mahdollisuuden tarjoavassa koulutuskeskuksessa. Lisäksi tuen odotetaan johtavan lisätoimiin, kuten toisen mahdollisuuden tarjoavaan koulutusohjelmaan koulun ulkopuolelle jääneille lapsille, osana käynnissä olevaa projektia, jonka tulokset ja tuen saajat tarkastetaan.

 

 

Aiemmin olemme yhteistyössä UNICEFin kanssa rahoittaneet esikouluja Bangladeshin Dhakassa, missä olemme osaltamme vaikuttaneet siihen, että

- 22 500 lasta, joiden iät ovat vaihdelleet 4 ja 5 vuoden välillä, ovat käyneet yhden vuoden esikoulua
- 18 000 lasta on jatkanut esikoulun jälkeen peruskouluun
- 4 500 lasta on suorittanut osia peruskoulusta
- mothers at work -ohjelma on toteutettu UNICEFin valikoimilla tehtailla