Planet

Kestävät kuljetukset

Jokaisen uuden tuotteen suunnitteluvaiheessa tulee aina valita kuljetustapa. Gina Tricot’lla on jo useiden vuosien ajan ollut nollatoleranssi lentokuljetuksille suunnitteluvaiheessa. Kannatamme laiva-, juna- tai intermodaalikuljetuksia, eli yhdistelmää, jossa pääosa kuljetuksista tapahtuu mainitulla kulkuvälineillä ja kuorma-autolla, mieluummin kuin pelkästään kuorma-autokuljetuksia. Valitettavasti lentokuljetuksia tehdään edelleen, mutta ne ovat seurausta jostakin, kuten satamalakoista tai tuotannossa tapahtuneista viivästyksistä. Ne ovat kuitenkin siis poikkeustapauksia, ja muodostavat vain pienen osan kuljetuksista kokonaisuudessaan. Kuljetustavan valinnan lisäksi kuljetukset tulee tehdä fiksummin.  Suunnittelemalla kuljetukset voimme tehdä yhteistyötä, jolloin kuljetuksista tulee tehokkaampia. Tämä on ympäristön kannalta parempi ja myös taloudellisempi vaihtoehto.

 

Onebag habit

Ruotsissa otettiin 1.6.2017 käyttöön alakohtainen One Bag Habit -aloite, johon useat vähittäiskaupan yritykset ovat liittyneet. Myös Gina Tricot kuuluu aloitteeseen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta ja lisätä tietoisuutta muovikassien haitallisista ympäristövaikutuksista. Tästä syystä muovikassit ovat maksullisia, ja niiden myynnistä ylijäänyt tuotto ohjataan erilaisiin kestävää kehitystä tukeviin käyttökohteisiin. Aloite on vastaus muovikassien kulutuksen vähentämistä koskevaan EU-direktiiviin.

Kaikki Ruotsin Gina Tricot’n muovikassimyynnistä saatu tuotto on tähän saakka ohjattu UN Women -järjestölle. Rahat käytetään työhön tasa-arvoisen maailman puolesta, jossa ei ole naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää. Norjassa tuotto lahjoitetaan Handelens Miljöfond -säätiölle, joka pyrkii vähentämään muoviroskan määrää ja lisäämään kierrätystä. Suomessa rahat menevät John Nurmisen säätiölle, jonka tavoitteena on Itämeren puhdistaminen.

 

STWI – sweden textile water intiative

Toimittajien osalta vedenkulutuksella on erityisen kielteinen vaikutus ympäristöön. Tästä syystä olemme STWI:n jäsen, teemme yhteistyötä muiden alamme toimijoiden kanssa ja osallistumme erityisiin vesihankkeisiin niissä maissa, joista ostamme raaka-aineita. Gina Tricot on ollut Sweden Textile Water Intiative (STWI) -aloitteen jäsen vuodesta 2014 saakka. STWI pyrkii kouluttamaan ja tukemaan tehtaita veden, energian ja kemikaalien käytön osalta. Olemme vuoden aikana keskittyneet denimtoimittajiimme, koska deniminvalmistuksessa käytetään runsaasti vettä.