ilmasto ja vesi

80 % tekstiilien ympäristövaikutuksesta on peräisin Mistra Future Fashionin mukaisesta tuotantovaiheesta. Tämä tarkoittaa, että meillä on tavaramerkkinä suuri vastuu ympäristövaikutusten pienentämisestä ja parhaiden saatavilla olevien ja ympäristöystävällisten teknikoiden valitsemisesta tuotantoon. Jos tarkastelemme tuotantoa lähemmin, vesiprosessit ovat se tuotannon osa, joilla on suurin vaikutus ilmastoon. Tämä tuotannon osa ei vaikuta ilmastoon ainoastaan kasvihuonekaasupäästöillä, vaan se kuluttaa myös runsaasti vettä ja kemikaaleja.

 

 

Yleisen ilmastotyömme puitteissa Gina Tricot on yksi STICA-aloitteen (Swedish Textile Initiative for Climate Action) jäsenistä. Se on alusta, jolla ruotsalaiset tekstiilialan yritykset ja organisaatiot saavat tietoa ilmastovaikutuksistaan ja parhaista käytännöistä siihen vaikuttamiseen.

Meidän on tutkittava vaikutustamme koko arvoketjussa ja työskenneltävä lujasti koko toimintamme ilmastovaikutuksen minimoimiseksi.